pixel

Баумит Грунд – сигурният мост към основата

baumit

При полагането на много видове покрития при изпълнение на довършителните работи на обекта се налага използването на така наречените грундове. Тяхното предназначение е да подобрят сцеплението на полаганото покритие към съществуващата основа и да изравнят попиващата способност на тази основа.

Именно такъв продукт е Баумит Грунд. Този материал е с универсално предназначение, както при ново строителство, така също и при изпълнение на ремонтни работи.

baumit

Той може да се прилага при всякакви видове минерални попиващи основи – бетон, газобетон, циментови, анхидритни или магнезитни замазки, варови, варо-циментови, циментови и гипсови мазилки, гипсокартон, цимент-полимерни и чисто полимерни състави и др. Баумит Грунд играе ролята на свързващ мост към тези основи за новополагани замазки, нивелиращи смеси, мазилки, цимент-полимерни хидроизолации, циментови лепила и други.

baumit

Грундът представлява висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли, подходящ е както за вътрешно, така и за външно приложение. Той е еднокомпонентен, готов за употреба, отлично попиващ, което осигурява дълбокото му проникване в порите на основата. Цветът на грунда е ярко син, като целта на оцветяването му е да оставя видима следа върху основата – гаранция, че е положен от изпълнителя.

baumit

Грундът представлява висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли, подходящ е както за вътрешно, така и за външно приложение. Той е еднокомпонентен, готов за употреба, отлично попиващ, което осигурява дълбокото му проникване в порите на основата. Цветът на грунда е ярко син, като целта на оцветяването му е да оставя видима следа върху основата – гаранция, че е положен от изпълнителя.

baumit

Освен че подобрява сцеплението между основата и последващото покритие, Баумит Грунд играе отлична роля по отношение на изравняването на попиващата способност на основата. Така отпадат проблеми, свързани с неравномерното съхнене на покритията по време на полагането, обработката и готовността им за последващи покрития върху тях.

При полагане на материала се изисква температурата на въздуха и основата да бъдат над +5ºС. Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, здрава, с необходимата носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофражни масла и нефиксирани части. Баумит Грунд се нанася неразреден с помощта на стандартна пръскачка или с финопорест дунапренен валяк, късокосмест велурен валяк, гумен шибър или бояджийска четка. Разходната норма зависи от попиваемостта на основата и се движи около 150 г/м². Продуктът е неприложим върху метал, пластмаси и боядисани повърхности.

baumit

Баумит Грунд се предлага в три различни опаковки, в зависимост от потребностите на обекта: 1 кг, 5 кг и 25 кг.

Важно!

Единствено спазването на всички препоръки и технологични изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от влаганите продукти, може да гарантира качествено изпълнение на полаганите покрития!

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: