pixel

Автор: Сен-Гобен България

Weber

Съвременни енергийно ефективни решения за сглобяеми къщи

RigiStabil са строителни плоскости от гипскартон с повишена здравина за сухо строителство на гипсова основа. Системите от RigiStabil притежават всички традиционни предимства на сухото строителство, но в същото време имат повишена здравина в сравниние със системите от гипскартон. Целенасочените промени в технологията на производство на гипсовата сърцевина и специалния картон придават...

Rigips

Самоносещи тавани F 30 – Rigips

В този видеоклип са показани стъпките за създаване на конзолни тавани F 30 отдолу и отгоре: – Маркиране на височината на окачения таван; – Монтаж на носещите крайни профили; – Подготовка на носещите профили; – Монтаж на таванните профили; – Монтаж на изолацията; – Монтаж на обшивката от гипсокартон; –...

Saint-Gobain Carbon Fund

Saint-Gobain ускорява своя въглероден неутралитет с Carbon Fund 2022

Защо въглероден фонд? През 2019 г. Saint-Gobain се ангажира да постигне „нулеви въглеродни емисии“ до 2050 г. През 2020 г. групата определи CO2 roadmaps, както и междинните си цели за 2030 г. През 2021 регион Северна Европа стартира Saint-Gobain въглероден фонд. Тази година изданието е разширено до целия регион на...