pixel

Автор: Баумит България

beton

Баумит бетон All In

Бетон All In представлява заводски приготвена суха смес в торби, изградени от целулозни фибри, които се разтварят в нея по време на разбъркването ѝ с вода. Максималната зърнометрия на сухата смес е 8 мм, а водата, необходима за разбъркване е между 3 л и 4 л на торба от 30...