pixel

Общи условия

Общи условия за ползване на сайта Stroiteli.bg

Общи положения
Чрез посещението (визуализиране в браузър) на интернет страницата (уебсайта) Stroiteli.bg, посетителят (наричан още читател, потребител) се съгласява с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

В случай, че не сте съгласни с нашите Общи условия, описани в този документ, моля не ползвайте този уебсайт.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следните им значения:
– „Уебсайт“ е цялата представена информация с нейната визия (дизайн), всички изображения и текстове и ресурси, предлагани от Stroiteli.bg и нейните под-страници, директории с медийно съдържание (снимки, аудио и видео файлове, текстове и др.).
– „Посетител“ (наричан още и „потребител“) е всяко лице, което използва услугите, предоставяни от Stroiteli.bg.

Услугите, предоставяни от Stroiteli.bg включват, но не се ограничават до следните:
– предоставяне на достъп до ресурсите (статии, снимков материал, връзки към партньори, други връзки);
– предоставяне на бюлетин под формата на електронно съобщение (e-mail);
– „Линк“ (хиперлинк, връзка, препратка) означава обект, който чрез натискането му води до дадена част на уебсайта, или отваря външни ресурси (уебсайтове);
– „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на уебсайта;
– „Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;
– „Злонамерени атаки от трети лица“ – действия от трети лица, които са в противоречие със законите и правилата на предоставяне на услуги и ресурси в Интернет, включително DoS (Denial of Service – атака „отказ от услуга“, която блокира функционалността на уебсайта), изпращане на нежелани съобщения по email или други канали, получаване на достъп до административният панел на уебсайта, повреждане или изтриване на бази от данни, заразяване на уебсайта със зловреден софтуер (червеи, вируси, троянски коне и др.).

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас, като Потребител на услугите на уебсайта Stroiteli.bg. Вие получавате правото да използвате услугите на уебсайта за лични нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго. Вие можете да копирате или споделяте съдържанието на уебсайта Stroiteli.bg само, ако насочите активен линк към съответната публикация или подстраница в него.

Съдържание на интернет страницата
Интернет-страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана със строителството.

Целта на уебсайта е да предостави качествена информация за тенденциите в строителството (материали, интериорен дизайн и др.), но не дава конкретни препоръки за ползването, покупката, продажбата и възползването от конкретни услуги на фирми, свързани със строителството.

Коментарите под статиите са спрени заради противоречиви решения на Европейския съд през годините. Издателите нямат възможност да следят денонощно всички коментари на своите читатели. Единствените приходи на изданието са от реклама.

Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации, лога, снимки), дизайн на уебсайта, материали, публикувани на сайта принадлежат на Stroiteli.bg.

Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на Stroiteli.bg е забранено.

Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица, това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

Отговорности
Stroiteli.bg не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

Stroiteli.bg не носи отговорност за вреди, причинени чрез предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта спрямо трети лица.

Права и задължения на потребителите
Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по силата на договор за платени услуги.

Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси, които предоставя на сайта.

Изменение на общите условия
Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко едно време и при възникнали ситуации и казуси, които не са описани в Общите условия за ползване.

При промяна на настоящите Общи условия ние от Stroiteli.bg се задължаваме да ги публикуваме в нашият уебсайт и да уведомим нашите посетители в срок най-малко 3 дни преди влизането им в сила.

Приложимо право
При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.