pixel

Реклама в изданието

Цена за банер (190×50 px) в главата на изданието за месец 650 лв
Цена за голям банер вляво (340×75 px) за месец 600 лв
Цена за голям банер вдясно (250×50 px) за месец 550 лв
Банерите се показват на всички страници, освен ако не е договорено друго.
Отстъпки:
за рекламно присъствие от 3 месеца
за рекламно присъствие от 6 месеца
за рекламно присъствие от 12 месеца
за авансово плащане

10%
20%
30%
5%
Хиперлинк в публикация
Новина до 900 знака, до 2 хиперлинка (обновяват се всеки ден)
Статия до 3600 знака, без хиперлинкове (видима поне месец на първа страница)
Статия до 3600 знака, до 5 хиперлинка (видима поне месец на първа страница)
Пакет от 6 статии, до 5 хиперлинка всяка
Пакет от 12 статии, до 5 хиперлинка всяка
25 лв
80 лв
350 лв
450 лв
2500 лв
4500 лв
Хиперлинковете се предоставят за една година.
Всички други форми на дигитален маркетинг по договаряне

За участие и изготвяне на конкретна оферта – [email protected] или 0888 58 77 99.
Всички реклами на хазарт или несъответстващи на темата на изданието ще бъдат отхвърляни.
Всички цени са без ДДС. В сила от 01.12.2023 г.