Автор: Марисан

Цялостна защита на фасадата и топлоизолацията ѝ с фасадни мазилки Термофлекс®

В практиката е установена неписаната истина, че една топлоизолационна система ще служи толкова дълго, колкото ѝ позволи нейното финишно покритие, а именно – фасадната мазилка. Фасадните мазилки са предопределящи за надеждността и дълготрайността на една топлоизолационна система, тъй като отговарят за редица функции по защита на фасадата на сградата. Част...

marisan

Професионални лепила Терафлекс® за красивата и монолитна визия на камъка и тежките облицовки

В общата представа широкоформатните плочи са с размери до 1х1 м. Последните тенденции в дизайна обаче внасят значителни изменения. Днес много сгради вече се облицоват с плочи с размери до 2.5х2.5 м или 1.6х3.2 м. В допълнение, стандартните дебелини нарастват до 1.2 см. Така някои единични широкоформатни плочи, като например...

marisan

Комплексна система за хидроизолиране и облицоване на баня в няколко стъпки

Упоритото въздействие на течащата вода и постоянното наличие на остатъчна влага във всички бани и мокри помещения, заедно с неспособността на керамичните покрития, с които те най-често са облицовани, да осигурят нужната им хидроизолационна защита, правят тяхното допълнително хидроизолиране задължително. Най-критичните точки, изискващи особено внимателно изпълнение, са всички вертикални, хоризонтални...

marisan (1)

Съвременни интегрирани решения за енергийна ефективност Термофлекс и Терапор

Въпросът за енергийната ефективност никога не е стоял на по-преден план. Според изчисления, глобалният сграден фонд изразходва около 40% от енергията в световен мащаб. Европейският съюз си поставя цел да редуцира консумацията на енергия с поне 32.5% сравнено с 2007 г. Към 2019 г. консумацията на енергия в съюза бе...