pixel

Системата Ytong – улеснение за майстори и инвеститори

Ytong

Блокчетата с отвори, както и тези с коритообразна форма, представляват фабрично произведени елементи за оставащ кофраж. Те дават възможност носещата стоманобетонна конструкция на сградата да се интегрира в зидарията. Блокчетата с цилиндрични отвори са предназначени за изпълнение на колони и на вертикални пояси.

Не съществуват нормативни ограничения за тяхното прилагане, както в българските норми, така и в системата от стандарти за проектиране Еврокод.

Интегрирането на стоманобетонни елементи в зидарията е особено ефективно при еднофамилни сгради с височина до два етажа. Вертикалните и хоризонталните елементи се отливат в отворите оформени в зидарията по време на нейното изпълнение.

Ytong

Какво печелите като използвате блокчета с отвори Ytong?

Технологични улеснения: 

– Спестява се значителна част от кофражните работи;
– Повърхността на стените не се прорязва от стоманобетонни елементи и остава еднородна и равнинна;
– Избягват се проблемите свързани с избиването или изкривяването на кофражите за колони пояси и греди;
– Довършителните работи се извършват по-лесно и с много по-високо качество;
– При прорязването на канали за инсталации в стените не съществува възможност да се повредят конструктивните елементи.

Енергийна ефективност:

– Топлоизолационните качества на фасадите значително надвишават изискванията на нормите. Вътрешните повърхности на стените винаги остават топли;
– Стоманобетонните елементи са „скрити” в стената и добре защитени – преносът на топлина през тях е силно ограничен;
– Не съществува опасност от поява на кондез и впоследствие на мухъл и плесен в зоните на гредите и колоните. От стените никога не лъха студ.

Ytong

Коритообразни блокчета

Коритообразните блокчета се използват за безкофражно отливане на стоманобетонни пояси, както и за изпълнение на щурцове над врати и прозорци. За целта те предварително се подреждат едно до друго по дължината на стените на определената от проекта височина.

Ytong

Коритообразните блокчета се изработват чрез изрязване от стандартни блокчета за зидария Ytong B2.5, D440 и Ytong B5, D600.

Какво печелите с използването на коритообразни блокчета Ytong?

Системно решение за сгради с носеща зидария и за хоризонтално укрепване на високи (над 3 m) стени;
Намаляване на кофражните работи;
Висока точност на изпълнение без изпъкнал бетон, вследствие на поддаване на кофражите, и с гарантирана геометрия на стоманобетонните елементи;
Ограничаване на топлинните мостове по фасадата;
Еднородна повърхност на готовата стена и по-високо качество на довършителните работи.

 

Ксела България

Ксела България е на българския пазар от близо четвърт век и е част от Xella Group - водещ световен производител на строителните материали, доказали качеството си през годините - блоковете от клетъчен бетон YTONG и минерални топлоизолационни плочи Multipor. Xella е със седалище в Дуисбург / Германия, притежава 95 завода за производство в 20 държави и търговски организации в повече от 30 страни. В България оперират два завода – този за YTONG в София и за Multipor – в Добрич, като произведените материали се изнасят в над 10 страни от Европа и Близкия изток.

Прочетете също: