pixel

Пет пъти повече жилища се строят в Бургас

stroitelstvo

През четвъртото тримесечие на 2014 г. в област Бургас е започнал строежът на 90 жилищни сгради с 1193 жилища в тях и на 32 други сгради с 42 265 кв. м РЗП. Това показва справка на Териториалното статистическо бюро, цитирана от „Топ новини“.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с близо два пъти, жилищата в тях – с над пет пъти, а общата им застроена площ – с шест пъти.

Регистрирано е нарастване и на започнатите други сгради с 88. 2 %, и на тяхната РЗП – с 95. 4 %.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 38.8 %, но броят на жилищата в тях се увеличава с 21. 4 %, а тяхната РЗП – с 23. 6 %. Спад бележи и броят на започнатите други видове сгради с 67. 3 %, а съответната им РЗП – със 75. 8 %.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. местните администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 145 жилищни сгради с 1373 жилища в тях и със 127 086 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 9 административни сгради /офиси с 3507 кв. м РЗП/ и на 83 други сгради със 73 563 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 11. 5 %, жилищата в тях – със 103. 7 %, а застроената им площ – с 92. 2 %.

Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е повече с 12. 5 %, а тяхната РЗП – с 9. 4 %.

Нарастване бележи и броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради с 9. 2 %, а разгънатата им застроена площ – с 38 %.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: