pixel

Безизкопни технологии „на живо” от Казанлък

безизкопни технологии

С финансиране по оперативна програма „Конкурентноспособност” у нас се изгражда единствения в Европа технологичен център за безизкопни технологии

Как най-лесно и бързо може да се прокарва и ремонтира тръбопроводи под сгради, пътища, железопътни линии, реки и на голяма дълбочина без да се ограничава транспортният трафик и максимално да се щади околната среда, ще може да се види „на живо” съвсем скоро.

В казанлъшката Професионалната гимназия по механотехника по проект, спечелен по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, фирма „Строителна механизация” със съдействието на община Казанлък и Университета по архитектура, строителство и геодезия изгражда Технологичен център за развитие на безизкопните технологии. Подобни центрове в Европа няма, има само към два университета в САЩ – Arizona State University и Luisiana Tech University, съобщи изпълнителният директор на „Строителна механизация” Стефан Желязков.

В казанлъшкия център ще се предлага информация и експертни знания  по всякакви аспекти на безизкопните технологии. Той ще се превърне в пресечна точка за бизнеса, науката и практиката, за да се постигне синергия между заинтересованите страни за привеждане на подземната тръбопроводна инфраструктура към стандартите, приети в ЕС, уверява г-н Желязков.

желязковСтефан Желязков, изпълнителният директор на „Строителна механизация” и председател на Българската асоциация за безизкопни технологии

Остарелите водопроводни и канализационни тръби създават сериозни проблеми не само на консуматорите на тази социално защитена комунална услуга, но и на държавата. Последните разчети на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) показват, че около 60% са неотчетените водни количества, защото много голяма част от водопреносната и канализационната (ВиК) мрежа у нас е изграждана през 60-те и 70-те години на миналия век. Все още се използват тръби, полагани преди повече от 80 години. Да не говорим, че над 50% от тях са изработени от азбестоцимент – материал, който Световната здравна организация определи за  канцерогенен, а в ЕС е забранен за употреба.

Необходимите капиталовложения, за да бъдат намалени разходите на неизползваната вода до стандартите на ЕС, са нужни над 11 млрд. евро. Нормативно допустимите загуби на вода в общността са до 10% от общите разходи.

 Хоризонт за нов пазар

Сумата е впечатляваща, но тя е и сериозен стимул за развитие на един конкурентен пазар, на който битката ще се води най-вече с технологии. Една от тях е безизкопната, която има безспорни предимства пред класическата. Вместо разкопаване и временно разрушаване на пътни и други инфраструктурни съоръжения, за да се депонират старите тръби, което е скъпо и крие много рискове за околната среда. Новата технология спестява всичко това. Ремонтът се извършва за по-кратко време, не се прекъсва трафика, което е много важно в населените места. Екологичният ефект също е съществен – почти не се отделят вредни емисии, шумът и прахът са под допустимите граници. И най-важното – цените при безизкопните технологии са по-ниски, отколкото при класическите.

Безизкопните технологии се развиват много бързо по света вече 20 години. Данните на Международното общество по безизкопни технологии (The International Society for Trenchless Technology – ISTT), в което и България членува, показват, че в Европа и Азия преобладават проектите за рехабилитация на ВиК мрежата. Китай, Русия, САЩ и Канада безизкопните технологии се прилагат предимно за новото строителство не само във водния сектор, но и за изграждане на системи и тръбопроводи за петрол и природен газ. В Северна Америка се използват както за ново строителство, така и за рехабилитация на съществуващи съоръжения. Сравняването на отделните пазари според ISTT, показва, че Китай е най-бързо развиващия се в света.

Процесът на навлизане на безизкопни технологии в България е много бавен, макар че някои от тях са прилагат при новопостроени обекти от десетина години. Към този бизнес се насочват малко компании у нас, само онези, които имат възможност да инвестират в скъпа техника и най-вече в развойна дейност.

Ползите

Според Стефан Желязков центърът ще бъде безценен помощник на водните дружествата и общините при избора на най-изгодната и най-ефективната технология за рехабалитация и изграждане на ВиК съоръжения. Полза ще имат проектанти, фирми и студентите, които ще получават нови знания, ще се запознават с най-новите постижения в тази област и ще бъдат стимулирани да прилагането в практиката резултатите от научните изследвания. Ще се организират обучения за студенти и млади професионалисти от водния сектор, специалисти от общини и водни оператори, фирми-изпълнители, както и специализирани обучения по проектиране на безизкопни рехабилитации по различни технологии, на добри практики за оценка на качеството на изпълнение на рехабилитации и др. подобни.

На територията на центъра ще се изгради опитен полигон, на който ще могат да се демонстрират “на живо” технологичните етапи на рехабилитацията на типични водопроводи и канализации, да се експериментират нови материали, машини и технологии.

В лабораторията към центъра ще може да се определят свойствата на използваните за рехабилитация материали, ще се контролира качеството на извършени извън територията на центъра рехабилитации, ще се прави оценка на резултатите от експерименти с нови материали, машини и технологии.

Услугите

Например, когато една община е бенефициент по програма за рехабилитация на нейната водна инфраструктура, Технологичният център ще й предостави следните услуги:

– Оценка на състоянието на тръбопроводната мрежа.

– Консултация при избора на най-подходящи технологии за рехабилитация или подмяна на различните части от мрежите в зависимост от спецификата им и при определяне на заданието за проектиране.

– Консултации, обучение и помощ от световно признати експерти в процеса на идейно и работно проектиране.

– Експериментално потвърждение на правилността на избор на технология на опитния полигон и лабораторията на центъра.

– Контрол на качеството на вложените материали и на извършените рехабилитационни работи.

По този начин бенефициентът ще бъде уверен, че наличните средства ще бъдат изразходени с максимален ефект за обществото.

Нови продукти

Центърът ще работи и за създаването и развитието на нови продукти и технологии, а също ще подпомага създаването и задълбочаването на партньорски отношения с организации и институции работещи в същата сфера на национално и международно ниво с цел обмяна на опит и заимстване на добри практики.

„Уверен съм, че Технологичният център ще помогне за утвърждаването на нашата страна като център на съвременните технологии, каквито са „безизкопните”, и ще допринесе за подобряването на нейната инфраструктура” – казва в заключение Стефан Желязков, след представяне на центъра.

Престижна награда от Берлин

продукти

Един от лидерите на българския пазар по прилагане на безизкопни технологии е базираната в Казанлък фирма „Строителна механизация”, която получи първа награда за най-добър проект на специализирания международен форум No-Dig в Берлин през 2011 г. за безизкопна рехабилитация на водопровод по технологията „Облицовка с втвърдяване на място”.

От вътрешната страна на старата тръба се монтира херметична облицовка. Тя представлява гъвкава безшевна тръба, съставена от армиращ слой от полиестерни или стъклени влакна и херметизиращ устойчив на износване слой от полиетилен. Самото инсталиране се извършва чрез инвертиране на предварително импрегнираната с двукомпонентна смола облицовка с помощта на сгъстен въздух. След инсталиране, облицовката се прилепя здраво до вътрешността на тръбата и се втвърдява с водна пара под налягане. Накрая с помощта на роботизирана фреза се възстановяват връзките със сградните отклонения.

Технологията, приложението и предимствата са описани подробно на сайта на „Строителна механизация”.

Най-новата уникална технология

Строителна механизация

Отскоро внедряваме и друга технология за безизкопна рехабилитация, 100% без изкопни дейности – „Спирално навита на място тръба“. Тя е уникална и ще даде нови възможности за справяне с проблемите на остарялата водна инфраструктура в България, твърди инж. Желязков.

Прилага се принципа на производство „на място” на тръба от фабрично произведена непрекъсната пластмасова (PVC или HDPE) лента с висока якост и ниско тегло. При монтирането се използват съществуващите ревизионни шахти, без никакво разкопаване. Едно от най-големите преимущества е, че може да се извършва инсталиране и при наличие на дебит на вода до 20% от капацитета на съществуващата тръба.

Приложението и предимствата на технологията са описани подробно на сайта на „Строителна механизация”.

„Спирално навита на място тръба” компанията ще представи на тазгодишния форум No-Dig в Берлин, а за пръв път в България бе демонстрирана в края на октомври миналата година при планов ремонт на „Софийска вода” .

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: