pixel

Как да хидроизолираме и облицоваме с плочи плувни басейни?

басейн

Източник: Вебер

Бетонните стени на плувните басейни или декоративните езерца сами по себе си не осигуряват достатъчно добра хидроизолация. Ако не бъде извършена допълнителна хидроизолация, с времето е възможно да възникнат следните проблеми:

Теч от критичните точки

вебер

Особено критични за хидроизолиране са местата около изпускателните отвори или остъклените осветителни тела. Силно податливи към просмукване на вода са ъглите между стените и дъното, както и ремонтираните участъци на басейна. На тези места най-често възникват проблеми с хидроизолацията.

Химикалите в басейна са агресивни

За почистването на басейните се използват силно активни химически препарати. С времето тези препарати увреждат фугите и недобре защитените участъци. Фугите се уронват, което е предпоставка водата да проникне между плочите.

Стандартните лепила и фуги на циментова основа не издържат

Водата в басейните създава значително налягане върху дъното и стените. При изпразване на басейна тежестта на околните земни маси оказва противоположно по посока въздействие. Тези процеси разрушават обикновените циментови лепила и фугиращи смеси.

РЕШЕНИЕ!

Използвайте специално предназначените за хидроизолиране и облицоване на басейни продукти на Вебер.

стъпки

1. При монтиране на прозорчета, осветителни тела или контролни отвори в басейна спазвайте стриктно предписаната за това технология. Бетонната конструкция трябва да е добре изсъхнала и процесите на слягане на бетона да са затихнали. Измийте избилите при съхненето соли върху повърхността на бетона. Използвайте хидроизолационни маншети weber.tec 828 MA за изолиране около тръби, електрически кабели и други стърчащи елементи.

2. Участъците с изронена или повредена повърхност на бетона ремонтирайте с weber.tec 933. Осигурете непрекъснатост на хидроизолацията и подсилване на ъглите, като поставите по вертикала и хоризонтала подходящи хидроизолационни ленти weber.tec 828.

3. Върху добре подготвената основа се нанася силно еластичната хидроизолация weber.tec 824. Навлажнете основата с вода, а при силно абсорбиращи основи грундирайте с weber.prim 801. След изсъхване на грунда нанесете с четка (баданарка) 4 последователни слоя weber.tec 824. Между отделните слоеве изчаквайте 4 часа за изсъхване. Всеки слой се нанася перпендикулярно на предишния.

4. Върху изсъхналата хидроизолация нанесете с назъбена маламашка лепило weber.col Екстра Флекс. При плочи с размери над 20 х 20 cm лепило се нанася и върху гърба на всяка плоча. Плочите се поставят върху нанесеното лепило и с леко приплъзване се наместват на точното им място. С гумен чук отстранете въздушните мехури под плочите. Фугата между плочите в басейна трябва да е с минимална широчина 3 mm. По-тясна фуга не може да поеме термичните движения в основата и покритието бързо се разрушава.

5. Изчакайте минимум 24 часа за изсъхване на лепилото. За фугиране използвайте епоксидните фуги weber.xerm 848, които са силно устойчиви на химикалите, с които се почистват басейните, особено обществените.

продукти вебер

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: