pixel

Бързото отчуждаване създава проблеми

otchujdavane-na-imoti

Без изобщо да спорят по същността на промените в Закона за държавната собственост, депутатите приеха миналия четвъртък на първо четене проект, ускоряващ значително отчужденията на имоти, когато върху тях ще се строи обект от национално значение. По новия ред – без значение дали собственикът на имота обжалва, или не, строителят може да влезе в имота и да почне строителството, независимо че в момента тече съдебно дело.

В суматохата в пленарната зала обаче се оказа, че съществени подробности не са уточнени. Като например какво става, ако съдът в крайна сметка отсъди, че отчуждителният акт не е влязъл в сила. Какво става например с платеното вече обезщетение? Строителят и държавата трябва ли да възстановят имота в първоначалния му вид? Всичко това са въпроси, на които в новия закон няма отговор, алармират собственици на имоти по трасето на Северната скоростна тангента на столицата. В момента те водят над 300 дела срещу принудителното отчуждение на имотите им, настоявайки за по-високо обезщетение.

Казусът със Северната тангента бе именно една от причините служебното правителство да напише проекта за промени, защото има опасност съдебните дела да забавят фатално обекта, а той се финансира с над 140 млн. лв. от ЕС и срокът за довършването му е края на 2015 г. Заради ниските обезщетения обаче почти няма собственик на парцел по трасето, който да не води дело, а по сегашния закон строителят не може да почне да строи, докато и последното дело не бъде решено. Именно затова в законодателството се прави предварителен въвод във владение.

Рискове

„Предварителният въвод във владение е голям риск – държавата и общините ще плащат огромни суми за възстановяване на неправилно завзети имоти в първоначалния им вид, за обезщетения. Това ще доведе до неплащане на направените разходи от ЕС и те ще остават за сметка на националния и на общинските бюджети, като е възможно и налагане на допълнителни финансови санкции от страна на ЕС”, пише инициативният комитет в сигнал до председателя на парламента Цецка Цачева, националния омбудсман и представителството на Европейската комисия.

Материята, свързана с отчуждаването, е сложна и комплексна, свързана е с възстановяването на различните видове собственост – земеделска, урбанизирана, градска, с поддържане на кадастралните карти и множество документи, карти, скици и т.н. За тях отговарят множество държавни и общински институции, които за последните години са допуснали и огромно количество грешки. Всяка от тези грешки може да доведе до отмяна на отчуждаването в съда, както многократно се е случвало в България до момента.

Точно това не са предвидили авторите на промените от служебното правителство и депутатите, гласувайки в четвъртък на първо четене в пленарна зала. В случай че предварителният въвод във владение бъде приет окончателно, това наистина ще ускори строежа на инфраструктурни обекти. При новото положение собственикът ще получава отреденото му от държавата обезщетение и от този момент строителят може да влезе в имота. Отделно от това собственикът може да води дело в съда.

Против конституцията

Но точно това създава голям риск при евентуално решение на съда, че отчуждаването е незаконно. Никъде в закона не се казва как трябва да се постъпи в този случай. Най-вероятно собственикът на имота ще трябва да върне платеното обезщетение, но остават разходи, които законът не предвижда кой ще поеме. Например за разрушаване на вече построеното и за възстановяване на имота в първоначалния му вид, преди да е почнало строителството. Да не говорим, че по принцип в българското законодателство няма практика, обратна на отчуждаването, т.е. няма как отчужден имот да бъде даден обратно на предишния му частен собственик, съобщава trud.bg.

При тази законова липса най-вероятното е собственикът да заведе повторно дело и съдът да отсъди, че тези разходи се възстановяват от държавата или от общината. Което на практика означава бюджетите им да загубят огромни средства, особено когато става въпрос за големи инфраструктурни обекти, какъвто е например 17-километровата Северна тангента. По трасето й има голямо количество земеделски парцели в кварталите „Обеля”, „Бенковски”, „Левски – Г” и т.н.

Инициативният комитет на собствениците на земи обръща внимание и на евентуална колизия с конституцията. С предоставянето на възможност на инвеститор да влезе във владение на имота частна собственост, преди да е влязъл в сила административният акт за отчуждаването, противоконституционно се нарушава неприкосновеността на частната собственост, смятат авторите. Според тях Конституционният съд досега винаги е бил категоричен в своето разбиране, че гражданското право не позволява разпореждане с чужда собственост или ползването й без правно основание против волята на собственика. Това е още едно основание, за което депутатите трябва да помислят, преди да гласуват окончателно промените в закона.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: