pixel

Стартира семинар по усвояване на еврофондовете

евроондове

Източник: vestnikstroitel.bg

Поредният семинар на тема: „Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване”,който Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират, днес и утре се провежда в хотел „Скалите“, Белоградчик. Във форума и откриването му вземат участие зам.-председателят на КСБ и вицепрезидент на FIEC Венелин Терзиев, изп. директор на Камарата инж. Иван Бойков, кметът на община Белоградчик Борис Николов и областният управител на Монтана Ивайло Петров. В партньорство с МРРБ, МОСВ, ДФ „Земеделие“, НСОРБ и областните представителства във Видин, Враца, Монтана и Плевен ще бъдат търсени още по-ефективни форми на работа през следващия програмен период 2014-2020 г.

Първият лектор, който ще изнесе презентация, е Десислава Йончева, гл. експерт в отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности“ на МРРБ, а от фонд ФЛАГ ще се включи Ванина Чалъкова, директор на Дирекция Кредитиране“.

На втория ден от форума презентации ще изнесат Тодор Стоянов, гл. експерт „Мониторинг и докладване“ в МОСВ и Георги Стоев, държавен експерт в отдел „Мониторинг“ на МРРБ. Последният, шести семинар ще се проведе на 16-17 ноември във Велико Търново за общини и строители от Северния централен район за планиране.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: