pixel

Добрев : България има огромен потенциал за развитие на енергийната ефективност

Дилян Добрев

Източник: cross.bg

Темата за енергийната ефективност излиза извън рамките на енергетиката. Тя е водеща за конкурентоспособността на икономиката и ключ към повишаване на жизнения стандарт на хората. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с клуба на дипломатите-икономисти, организирана от Центъра за икономическо развитие. Срещата бе посветена на енергетиката на България.

Енергийната интензивност на икономиката е с 65% по-висока от средното равнище в ЕС, ето защо потенциалът за развитие в тази област е огромен, каза министър Добрев.

Енергийната стратегия на страната предвижда намаляване на енергийната интензивност с 50% до 2020 г., в сравнение с 2005. Това ще доведе до намаляване на консумацията на енергия с 15% в сравнение с 2010 г. Националната цел на България, записана в плана за енергийна ефективност, предвижда до 2016 г. да постигнем енергийно спестяване в размер на 9% от крайното потребление.

Министър Добрев представи пред дипломатите-икономисти дейностите по Международен фонд Козлодуй като един от основните инструменти за повишаване на енергийната ефективност. Подписани са шест споразумения, осигуряващи грант в размер на 47 млн. евро за подновяване на улично осветление в 14 общини и мерки за енергийна ефективност в 243 публични сгради – детски градини и училища, болници, спортни и културни обекти, административни сгради и други. Изпълнението на проектите ще доведе до годишно спестяване на енергия в размер на 120 000 MWh и намаляване на емисиите CO 2 в размер на 54 000 тона.

Оперативната програма „Конкурентоспособност“ също е фокусирана върху енергийната ефективност, каза още министър Добрев. Той представи пред участниците във форума схемата „Енергийна ефективност и зелена икономика“, която МИЕТ реализира съвместно с ЕБВР. За проекти по тази схема в рамките на ОПК са отпуснати 150 млн. евро, които се допълват с кредитна линия до 150 млн. евро от ЕБВР за мостово финансиране на проектите. В момента схемата е отворена за кандидатстване.

Изграждането на междусистемните газови връзки със съседните държави също бе сред темите на разговора на министър Добрев с дипломатите-икономисти. По неговите думи това е сериозен фактор за диверсификация на енергийните източници.

Интерконекторът с Румъния трябва да бъде готов до май следващата година, но вероятно ще бъде пуснат по-рано, стана ясно от думите на Делян Добрев. Той обяви още, че до края на годината ще имаме ясна пътна карта за изграждането на газовата връзка с Турция. Тя може да се превърне в първата реално изградена тръба от проекта Nabucco West, и за мен това е най-добрият вариант, каза още енергийният министър.

Към края на следващата година се очаква да стартира изграждането на интерконектора с Гърция, а до края на тази предстои сключването на договор с изпълнител на българската част от този със Сърбия. На 15 октомври приключва предпроектното проучване за тази връзка.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: