pixel

Полагане на крайни покрития – мазилки върху топлоизолационни системи през късна есен и ранна пролет

BAUMIT

Влаганите строителни материали по фасадите на сгради са под постоянното въздействие на климата. До преди 20–30 години конструктивните елементи – носещи стени, колони, греди, са били подложени директно на атмосферните влияния: големи температурни колебания, дъжд, градушка, вятър, на циклично замръзване и размръзване. Тези условия водят до макар и бавно във времето разрушаване на строителните материали.

Днес топлоизолационната система предпазва фасадата, което дълготрайно съхранява конструкцията. В същото време неблагоприятните условия се пренасят върху топлоизолацията и върху крайното покритие, което има пряк контакт с външната атмосфера.

Фасадните мазилки, освен че придават на сградата атрактивен и естетичeски въздействащ облик, служат като защитен слой за топлоизолацията. Макар че притежават отлични качества, те трябва да се съобразяват с околната среда и климата. Това налага, изпълнителите да спазват препоръките, относно технологията на полагането им.

Специфичните примери, на които искаме да обърнем внимание в тази статия, са свързани с полагането на крайните покрития в късна есен или ранна пролет.

Повечето специалисти знаят, че най-доброто време за полагане на мазилка е през пролетта или есента. От друга страна, зимните месеци, когато температурите често са отрицателни, не могат да се използват за мазане. С какво трябва да се съобразяваме?

Винаги преценявайте времето на полагане!

Независимо от сезона, прекалено студеното, както и прекалено горещото време не са подходящи за нанасяне на мазилка. През лятото не трябва да се работи при температури над +30°С. Друго златно правило е, винаги да се работи на засенчената фасада.

Късната есен (втората половина на м. октомври и м. ноември) и ранната пролет (м. март и първата половина на м. април) се отличават с най-голямо непостоянство в климатичните условия и с най-големи температурни колебания в денонощен разрез. На всеки от нас се е случвало да навлича сутрин зимното яке и въпреки това да зъзне от студ, защото термометърът е „под нулата”. И само няколко часа по-късно да се чуди, как да се съблече по тениска, защото навън е +25°С. Тези големи температурни колебания оказват своето влияние и върху фасадните мазилки. Когато студените интервали в рамките на денонощието са по-продължителни, мазилките съхнат доста по-бавно. Разбира се, от значение е и видът на самата мазилка – полимерна на основа акрилатни или силиконови смоли, или силикатна. При силиконовите и акрилатните мазилки съхненето се осъществява „отвън-навътре”. Това ще рече, че те първоначално образуват на повърхността си плътен филм.

BAUMIT

Тази повърхностна ципа успява да осигури известна защита на мазилката от по-неблагоприятни атмосферни условия в ранния етап от съхненето й. Същевременно тя възпрепятства за известен период изпарението на останалата в нея вода. Ако в този интервал от време температурите спаднат под 0°С, това може да доведе до повреждане структурата на мазилката и до образуването на микропукнатини на повърхността й, (фиг. 1). В техническите карти на полимерните продукти Баумит СиликонТоп, СтайлТоп, ГранопорТоп, ДуоТоп и МозаикТоп е записано, че трябва да се полагат и съхнат при температура ≥ +5°С.
Фиг. 1
Силикатните мазилки Баумит СиликатТоп и Баумит НанопорТоп имат още по-ограничен температурен интервал за полагане – между +8°С и +25÷30°С. Съхненето при тях се осъществява „отвътре–навън”, като се създава кристална структура. Бързото им съхнене (при високи температури) възпрепятства нормалното протичане на химическите реакции на свързване, което води до голямо количество несвързали частици във вече положената мазилка. Впоследствие, част от тези частици се отмиват и стичат по фасадата по време на дъжд, (фиг. 2 и фиг. 3).

BAUMIT

Фиг. 2                                                                                     Фиг. 3
Но не само температурата влияе на свързването и съхненето на мазилките. Един, не по-малко важен фактор е влажността на въздуха. Всички, които живеят край морето, знаят, колко по-дълго време съхне нашето пране, пък макар да е лято. Комбинацията от висока влажност и ниска температура влошава още повече ситуацията – представете си същото това пране на терасата през зимата! Може да си стои мокро с месеци.

BAUMIT

Правилното съотношение на смесване на добавката е 1%, спрямо теглото на мазилката, т.е. към една кофа Баумит СиликонТоп / ГранопорТоп – пастообразна мазилка (30 кг) се добавя 1 опаковка (300 гр.) Баумит СпийдТоп.

След разбъркване с добавката, мазилката трябва да се положи за около 1,5 часа. Това време зависи и от температурата на околната среда, която не трябва да надвишава +15°С.

При правилно приложение на добавката, мазилките набират здравина след първите 4–6 часа (в зависимост от температурата и влажността), така че по-късно не могат да бъдат лесно измити от фасадата, вследствие на дъжд. В този интервал от време мазилката не трябва в никакъв случай да мръзне.

Важно!
Единствено спазването на всички препоръки и технологични изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от продуктите, могат да гарантират качественото изпълнение на интегрираните топлоизолационни системи и в частност на крайните покрития – пастообразните мазилки!

д-р инж. Красимир Делов
Главен технолог на
Баумит България ЕООД

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: