pixel

Хидрозол® – ново поколение хидроизолации на битумна основа

marisan

Общоизвестен факт е, че водата е основен елемент за наличието на живот на нашата планета и докато учените не открият друго подобно космическо тяло, Земята ще запази своята уникалност. Въпреки това, под формата на природни стихии или бавното ѝ проникване там където не е желана, може да бъде причина за много проблеми в нашето битие. Свойството ѝ да преминава в различни агрегатни състояния, които могат да генерират огромна енергия придава на водата допълнителна разрушителна мощ.

Комфорта на човечеството зависи в огромна степен от заобикалящата го среда, част от която са архитектурата и инфраструктурните инженерни съоръжения. Именно те, са най-често подложени на вредното въздействие на стояща и просмукваща се вода, кондензирани водни пари, покачваща се капилярна влага или замръзнала в структурата вода. Проникването на влага в сградите и съоръженията е неблагоприятно за техните топлотехнически характеристики, физическата и механичната им устойчивост, дълготрайността и естетичния им вид, но по важното е, че те могат да станат опасни за обитаване и експлоатация, следствие на деградиращото влияние от взаимодействието ѝ с различни компоненти на строителните материали и околната среда. Освен това влажните условия са предпоставка за развитието на вредни за здравето органични замърсители като, мухъл, плесени или алги.

Хидроизолацията на строителни конструкции е може би най-важната, най-отговорната и най-трудно изпълнимата част от строителния процес. Тя отнема голяма част от инвестиционния финансов ресурс, но спестява невероятно много средства и време за поддържане на построеното. Разнообразието от конструкции, повърхности и експлоатационни условия, изисква внимателно изследване на всички параметри и правилен подбор на подходящ материал.

Изискванията към хидроизолационни системи на сгради и строителни съоръжения са нормативно уредени с „Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“ и нейната последна редакция. Битумните хидроизолации и минималните изисквания към техните физико-механични характеристики са застъпени подробно в наредбата и тяхното използване е предвидено в много от проектните варианти.

Битумът като строителен материал е познат от хилядолетия, доказал е своите предимства и има достатъчно дълга история, което позволява натрупването на необходимото ноу-хау за неговото производство и използване. Технологичното развитие доведе до появата на различни по вид и състав материали на битумна основа, както и до значително подобряване на техните характеристики, като например повишена устойчивост на високи и ниски температури (от -35°С до +130°С), стареене, дълготрайност и устойчивост на напукване. Според вида на битума те биват два основни вида – окислен битум и битум модифициран с полимери. За полимерно модифициране на битумите, най-често се използват атактен полипропилен (APP), стирол-бутадиен-стиролов каучуков латекс (SBS) и олефинов битумен кополимер (ОВС). Тенденцията в съвременното строителство е към използване на полимермодифицирани битуми.

Важни предимства на битумните хидроизолации са възможността за полагане върху разнообразни строителни повърхности, включително такива с голям наклон и сложна геометрия, отличната адхезия към основата и лесното полагане.

Хидрозол® е запазена търговска марка на Марисан, която включва висококачествени битумни хидроизолации и грундове за газопламъчно, студено или горещо полагане, във вид на рула или пастообразни смеси, уплътнителна битумна лента, както и битумни керемиди.

Запознайте се с нашите нови предложения:

РУЛОННИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ

Рулонният покривен материал , изработен от целулозен лист, импрегниран с битум и финишен слой от ситно трошени камъни, е създаден в САЩ през 1893 година. След 120 години, този тип материали са се превърнали в най-масово използваните за множество приложения. Предлагат се в две разновидности: без посипка, за основна хидроизолация или като междинен слой и с посипка за еднослойна хидроизолация или като завършващ, защитен слой на хидроизолационна система. Типичната им употреба е в комбинация от двете разновидности.

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ БЕЗ ПОСИПКА

marisan

Хидрозол® НВМ-SBS-SV, хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с вложка от стъклен воал, е предназначена за употреба като основна хидроизолация на плоски и наклонени покриви, както и като междинен слой при изпълнение на битумна хидроизолация в жилищното и общественото строителство.

Рулата са двустранно фолирани с антиадхезивен, полиетиленов филм. Изисква защита от завършващ слой хидроизолация с минерална посипка.

marisan

Хидрозол® НВМ-SBS-РЕ, хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с вложка от полиестер, се прилага като основна хидроизолация на плоски и наклонени покриви, както и като междинен слой при изпълнение на битумна хидроизолация в жилищното и общественото строителство. Рулата са двустранно фолирани с антиадхезивен, полиетиленов филм. Има голяма якост, което позволява да бъде използвана за изолация на основи на сгради, тунели, метросъоръжения, конструкции подложени на вибрации, покриви и структури търпящи линейно разширение. Прилага се при осъществяване на хидроизолация на подземни хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения /канали, шахти, основи на резервоари и др./, както като основен хидроизолационен слой, така и само като противофилтрационен екран. В условията на директно въздействие на атмосферни влияния, изисква защита от завършващ слой хидроизолация с минерална посипка, като например Хидрозол HBM-PEP.

БИТУМНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МЕМБРАНИ С ПОСИПКА

marisan

Хидрозол® HBM-SBS-SVP, хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с посипка и вложка от стъклен воал, се използва за еднослойна хидроизолация или като завършващ слой на многослойни хидроизолации в случаите на приложение на Хидрозол® HBM-SV. Хидроизолационната мембрана е покрита с посипка от цветни минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна.

marisan

Хидрозол® НВМ-SBS-РЕP, хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум, с посипка и вложка от полиестер, е предназначена за еднослойна хидроизолация или като завършващ слой на многослойни хидроизолации в случаите на приложение на Хидрозол® HBM-PE или Хидрозол® HBM-SV. Хидроизолационната мембрана е покрита с посипка от цветни минерални шисти откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна.

Мембраните са навити на рула с дължина 10 м и широчина 1 м, с посипка в сив, зелен и червен цвят. Полагат се по газопламъчен метод.

БИТУМНИ ЛЕНТИ

Еластичното уплътняване на строителни фуги или пукнатини е цел на всички в бранша. То е изключително важно и не винаги може да се постигне със силиконови, полиуретанови или други уплътнители нанасяни чрез екструдиране, особено при големи размери на съединенията. В много случаи се налага уплътнението да покрие широки зони около фугата, които да позволят застъпване със следващи покрития или отвеждането на водата далеч от фугата или пукнатината. Това може да се постигне с уплътнители под формата на тънкослойни ленти от еластичен материал, защитен с алуминиево фолио.

marisan

Хидрозол® БИТУМНА ЛЕНТА с алуминиево фолио, самозалепваща, е предназначена за изолиране на дилатационни, конструктивни и всякакви други фуги на различни сгради и съоръжения, както и за уплътняване на первази, водосточни тръби, ъгли в стени, ъгли между стени и подове, съединения между стени и метални конструкции и др. Характеризира се с отлична адхезия към всякакви повърхности и изключителна устойчивост на ниски и високи температури. Алуминиевото фолио предпазва лентата от UV лъчение и придава допълнителна устойчивост на механични въздействия, а малката дебелина ѝ позволява да прилепне към, и да следва прецизно всякакви неравности по основата. Използването на битумната лента за уплътняване на критичните фуги, преди полагане на пастообразни или други мазани хидроизолации, ще гарантира по-висока сигурност на хидроизолационното покритие.

Битумната лента се предлага на ролки с размери: широчина 5, 10 и 15 мм и дължина 10 м, в черен, кафяв и червен цвят.

БИТУМНИ КЕРЕМИДИ И ПОДПОКРИВНИ МЕМБРАНИ

За начало на производството на битумни керемиди се приема 1903 г., когато започва ръчното изрязване на отделни модели от листови мембрани. През 60-те години на 20-ти век, този покривен материал навлиза в Европа и се налага успешно, след като претърпява множество подобрения.

Освен щит срещу капризите на времето, куполообразният или скатен покрив може да се възприеме и като корона на всяка сграда. Такова възприятие предполага перфектна естетика, която може да бъде постигната с разноцветните битумни керемиди в красиви форми. Именно на покрива, по стара българска традиция се поставя знамето, а след построяването му майсторите получават дарове. Дори според законодателните норми, един строеж не се счита за завършен, ако не е завършен покривът. Освен добрият външен вид, битумните керемиди са идеално решение за изпълнение на крайно покритие върху леки покривни конструкции, които не биха могли да поемат тежестта на традиционните керамични и съвременните бетонови керемиди. Те са и правилното решение за покривни конструкции със сложна геометрия или изключително стръмен наклон. Не на последно място, икономическата ефективност ги прави предпочитан избор, особено когато бюджета е ограничен. Водоотблъскващите им свойства, лесното полагане и подмяна когато това се налага, ниското тегло, лесният транспорт и намалените изисквания към площ за складиране, добавят още няколко полезни предимства. Не трябва да се подценява и предварителната защита на покривната конструкция, преди полагането на керемиди.

marisan

Хидрозол® PM-SV, хидроизолационна битумна мембрана с вложка от стъклен воал, е продукт за приложение преди полагането на покритие от керемиди. Продуктът представлява армираща основа от стъклен воал, пропита с горещ битум, двустранно защитена с полиетиленово фолио.

Използва се като подпокривен, екраниращ слой при изпълнение на покривни работи на жилищни и обществени сгради. Служи като бариера и предпазва от проникване на вятър и прах. Мембраната е навита на рула с дължина 10 м и широчина 1 м.

marisan

Хидрозол® BK-SV-BO, битумни керемиди с вложка стъклен воал, тип боброва опашка, се произвеждат от битумни хидроизолационни мембрани с носеща основа стъклен воал, пропит и покрит с АПП модифициран битум. Предлагат се на ивици с дължина 1 м. и широчина 0.33 м. От лицевата страна са покрити с посипка от цветни минерални шисти (сива, зелена или червена), а от обратната страна с полиетиленово фолио или дребнозърнест пясък. Подходящи са за куполообразни или сложни, начупени покриви с наклон от 12° до 90°. С битумните керемиди се постига висококачествена хидроизолация. Монтират се бързо, лесно и не изискват специална поддръжка. Срокът на експлоатация е не по малък от 25 години. Ефективна площ за покриване с един кашон керемиди – 3 m² . Опаковка: кашон съдържащ 20 ленти 1 х 0,33 m

БИТУМНИ ГРУНДОВЕ И ПАСТИ

Грундирането на основите преди полагане на хидроизолационни покрития, е задължително условие за осигуряване на добра адхезия. Това е от особено значение при гладки, стари, порьозни или отделящи прах повърхности. За грундиране преди полагането на хидроизолационни системи на битумна основа, е препоръчително използването на продукти със същия произход. Те може да бъдат на базата на органични разтворители за полагане включително върху метални субстрати или на водна основа.

Битумните пасти са предназначени за крайно покритие и намират все по-често приложение поради лекотата на нанасяне и възможността да бъдат използвани за ремонт на компрометирани битумни хидроизолации. Освен това, те покриват плътно дори най-малките неравности по основата, като елиминират вероятността от образуване на въздушни камери под хидроизолационното покритие, които са предпоставка за кондензиране на влага.

marisan

Хидрозол® BG-AQ, битумен грунд на водна основа, се използва за първи грундиращ слой преди полагане на хидроизолации. Прониква в микропукнатини и уплътнява порести повърхности, подобрява адхезията. Може да се нанася и върху гладки повърхности. Произведен с модифициран битум.

marisan

Хидрозол® BG-OR, битумен грунд на база органични разтворители, се използва за грундиране на бетонови и други повърхности, върху които ще се полага битумна хидроизолация. Може да се използва и върху ламарина, метални и други повърхности с висока гладкост.

marisan

Хидрозол® BP, БИТУМНА ПАСТА на базата на органични разтворители, се използва за ремонтиране на течове от покриви с битумна хидроизолация, за хидроизолиране на вертикални и хоризонтални, надземни или подземни повърхности на открито и закрито, експлоатирани при температури от -30°С до +100°С. Отличава се с нисък разход на материал и висока ефективност. При необходимост може да се разреди с минерален терпентин или с органичен разредител.

Хидрозол® WBC, БИТУМНА ОБМАЗНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, се използва за постигане на водонепропускливо свързване на вълнообразни битумни панели и керемиди, образува водонепроницаемо покритие с висока еластичност, което не се свива и напуква. Прилепва отлично към сухи и леко влажни основи, нанася се лесно с четка,  без  нужда  от  предварително  нагряване, не  изисква  изравняване  или  шпакловане  на основата преди полагане.

Хидроизолационните покрития изпълнени с модифициран битум се отличават със следните преимущества:

– повишена еластичност, позволяваща по-добро приспособяване към продължителни температурни колебания;
– подобрена гъвкавост при ниски температури;
– повишена якост;
– устойчивост на деформации, пробиви и разкъсвания;
– подобрена възможност за свързващи движения на цепнатините и връзките, и по-добра устойчивост на умора.

Марисан Ви пожелава ефективна работа, удоволствие от архитектура без следи от разрушаваща влага и повече уют в сухи и чисти сгради с битумните хидроизолации Хидрозол®.

За допълнителна техническа или търговска информация, молим свържете с нашите представители или дистрибутори.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: