pixel

Откриха нов център от семеен тип в Пловдив

semeen tip

70 деца с увреждания и 8 млади хора от социални институции на територията на страната ще бъдат върнати в Пловдив, за да са по-близо до роднините си. Това е възможно, след като Община Пловдив изгради пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище по социален проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Вече са обследвани 8 от 14 домове в страната за деца с умствена изостаналост или физически увреждания, като са подбрани 50 деца, родени в Пловдив и чиито семейства живеят в града или областта, разказаха заместник-кметът по социалните дейности Георги Титюков и ръководителят на проекта Елена Шопова.

Проектът е за близо 750 000 лева и ще приключи в края на годината, но след това центровете ще продължат да съществуват като държавно делегирана дейност.

В новото защитено жилище ще има млади хора от 18 до 35 г., чиито увреждания позволяват да се върнат към самостоятелен живот след грижи от социални работници, психолози и период на трудова терапия.

Новите центрове са построени с помощта на финансовите механизми на ОП „Регионално развитие”.

Източник: dir.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: