pixel

Обмисля се вариант за „Дунав-мост“ 3

дунав

Източник: publics.bg

Анализират се възможностите и алтернативни варианти за изграждане на трети мост над река Дунав. Междувременно са сключени 126 междуправителствени договора на обща стойност 233 млн. евро.Това стана ясно след деветото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за предходния програмен период 2007-2013.

Договорените средства представляват 91,31% от бюджета на програмата. От тях 197 млн. евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на заседанието бяха приети следните документи:

– Многогодишна стратегия за техническа помощ по програмата;
– Годишна стратегия за техническа помощ за 2013 година;
– Стратегия за договаряне на разполагаемите по програмата средства.

Целта е до края на настоящия програмен период е да бъдат усвоени всички средства, предвидени по програмата. За да не бъде пропуснат финансов ресурс, ще бъде създадена работна група за успешното приключване на дейностите по нея. Финансирани по текущата програма стратегически проекти ще предоставят бази данни и проучвания на трансграничната територия, необходими  за целите на стратегическото планиране и програмиране на следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: