Когато евтиното излиза скъпо

В рамките само на  месец в България природата показа своята стихийна сила. Резултатът –  наводнения и съсипано движимо и недвижимо имущество.  В София например развихрилата се ледена буря на 10 юли изсипа над града ледени късове с размер до 5 см. Това нанесе множество материални щети и стана повод за поредния закъснял размисъл дали можеше да се направи нещо, така че последствията да бъдат ограничени?
Да, можеше и то достатъчно, за да се защитят жилищните фасади, които освен че в голямата си част се оказаха не точно топлоизолирани, а просто измазани, но и в следствие на градушката, вече са и с големи поражения.

Снимките, които екипът ни направи показват, че основните наранявания са в областта на завършващия слой. Повредените участъци варират от точкови нарушения  до  разкъсвания с размери над 10 см, на самата топлоизолационна плоскост.

Например по бул. „Джеймс Баучър“ всяка пета сграда е с различна тежест на поражения от градушката.  Фактът, че все пак там има и сгради без видими поражения означава по-високо качество на изпълнението и на вложените материали. Разбира се това на свой ред повдига въпроса, ако навсякъде 1:5 е съотношението качествено спрямо некачествено изпълнение на топлоизолациите, защо в България превес взимат компромисните фасадни решения след като те явно не са дългосрочно решение?

Какви са всъщност основните причини за това?

Преди всичко използването на неподходящи продукти по отношение на еластичност и механична устойчивост, както и на некачествена армираща мрежа; комбиниране на продукти, които не са тествани и проектирани да работят в система и не на последно място неспазване на технологията на полагане и сроковете между отделните етапи.

Тъй като завършващият слой на всяка топлоизолационна система е непрекъснато подложен на негативното влияние на външните атмосферни условия, е необходимо  използването на продукти, работещи в система и гарантиращи добра еластичност и висока механична устойчивост.

Често, обаче  поради малка разлика в цената ние  правим компромиси с качеството и избираме  различни продуктови компоненти, които не са сертифицирани в единна работеща система. Това води до ниски технически показатели на фасадната топлоизолация и лесното й компрометиране. Поради тази причина всяка топлоизолационна система трябва да бъде изпитана по стандарт БДС EN 13497. Това е стандартът, който определя съпротивлението на външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS).

Тестът, който се прави върху топлоизолационното покритие е за ниво на устойчивост на удар от 10 J и се извършва със стоманена топка от 1000 гр, която трябва да пада от височина 1020 мм.

Тогава, когато има разкриване на армировката, видимо разслояване на финишното и основно покритие или пробиване на основното покритие с армировка, става въпрос за  повреди на системата. Точно такива нарушения в системата са видими в момента по фасадите на сградите, в следствие на падналите ледени късове преди седмица.

Какво може да се направи?

За да се реновира фасадата, което е задължително при такива поражения, трябва да се подходи  индивидуално в зависимост от обхвата на проблема. На база на традициите и над 35 годишния опит в топлоизолационните системи Вебер препоръчва следните стъпки:

1. Дефиниране на степента на поражение – дали е засегнат само повърхностният или и топлоизолационният слой
2. Изрязване и подмяна на компрометираната топлоизолация
3. Нанасяне на weber.therm family шпакловъчен слой с вградена weber.therm армираща стъклотекстилна мрежа така, че всеки две съседни платна мрежа се застъпват на ивица минимум 10 см.
4.  Седем дни по-късно  грундиране на фасадата с weber.pas грунд
5. Ден след грундирането –  нанасяне на  weber.pas мазилка като крайно покритие със следните показатели:
– минимална дебелина 1.5 мм;
– съответен цвят с коефициент на светлочуствителност (HBW)  над 30 %;

Само когато всички тези етапи се извършат с подходящи продукти, изпитани в система по стандарта описан по горе, с висока еластичност и нанесени в подходяща дебелина, може да говорим за гарантирана оптимална механична устойчивост.

От богатата гама топлоизолационни системи, с която разполага Вебер, за конкретната ситуация ние ви препоръчваме weber.therm Family Ultra Resistant. Това е система от продукти разработена с цел висока механична защита на външната фасада.

Без значение на коя компания или топлоизолационна система ще се спрете, Вебер ви съветва винаги да правите информиран избор, отчитайки всички критерии при взимане на решение, които ще гарантират дълготрайна и ефективна топлоизолациона система .

В случай, че се нуждаете от съдействие ние можем да ви предложим екип от специалисти и технически консултанти, които  да ви посетят, да се запозная със спецификите на сградата и да предоставят коректно техническо решение, както и да следят на място за неговото правилно изпълнение.

В крайна сметка въпросът, който остава е дали трябва  да ни сполети природно бедствие, за да ни покаже, че фасадата не е само естетика и стил, а също и защитен елемент на нашата сграда.

Сен-Гобен България

В България Saint-Gobain е представена от направленията Ecophon, Isover, Rigips, Weber и представителствата Glass, Formula и PAM. Компанията разполага с два завода на територията на страната и има 96 служители.

Прочетете също: