pixel

Хайделберг иска да стане първата кръгова община в Европа

heidelberg

Около половината от отпадъците, генерирани в Германия, са от строителство и разрушаване, като само малка част от тях се рециклират – и то предимно в некачествен вид. По този начин след ремонт или разрушаване много материали се озовават на сметищата или като пълнеж при строителството на пътища, въпреки че са спешно необходими за нови строителни проекти и се заплащат твърде скъпо.

Сега Хайделберг иска да промени това и е първият град в Европа, който залага на принципа на градското извличане на полезни изкопаеми с пилотния проект „Кръгов град – регистър на строителните материали за град Хайделберг“. Една от най-големите компании за строителни материали в света, HeidelbergCement AG, подкрепя проекта. Градът е подкрепен и от платформата за материали Madaster, а концепцията е разработена от консултантския институт по околна среда EPEA, дъщерно дружество на консултантската фирма Drees & Sommer SE.

С този пилотен проект Хайделберг иска да се превърне в пионер на кръговата икономика в областта на градското развитие и градското планиране. Целта е пълен икономически и екологичен анализ на целия сграден фонд, който ще бъде обобщен в цифров кадастър на материалите. Той ще предоставя информация за това какви материали са били използвани, с какво качество и в какво количество.

„Въз основа на тази информация могат да се планират депата за отпадъци и зоните за преработка и да се задейства създаването на регионална добавена стойност чрез регионални вериги за доставки и нови бизнес модели. Това намалява зависимостта от вносни суровини или дълги транспортни маршрути“, обяснява Юрген Одзук, който в качеството си на първи кмет отговаря за отделите за градско развитие и строителство.

heidelberg

Сградата като склад за материали

Основата на кадастъра е Urban Mining Screener, разработен от EPEA. Това е програма, която може да оценява материалния състав на сградите с едно натискане на бутон въз основа на данни за сградата, като например местоположение, година на построяване, обем или тип на постройката.

Суровините, от които са направени сградите в Германия, възлизат на около 15-16 милиарда тона, или 190 тона на човек.  Като се вземе предвид и гражданското строителство, например пътищата, са създадени запаси от суровини в размер на почти 29 милиарда тона.

„Досега сме регистрирали пространствено в сравнително малка степен материалните потоци и запасите, предизвикани от строителните дейности. Хайделберг дава добър пример, като регистрира текущите материални потоци и запаси и по този начин идентифицира лостовете за техния целенасочен контрол”, казва Матиас Хайнрих, специалист по градско минно дело в EPEA.

Снимки: Klaus Venus

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: