1,6 млрд. лв. за пътища през 2014 г.

път

1,6 млрд. лв. ще бъдат осигурени за пътища през 2014 г. Средствата са от държавния бюджет, оперативните програми, заеми и други. Това заяви министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева по време на разглеждането на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2014 г. в парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление. По думите й предвидените средства през следващата година ще са насочени към регионите в страната с цел намаляване на различията между тях, подобряване на качеството на жизнената среда и на инфраструктурната свързаност, модернизиране на ВиК съоръженията.

МРР е разработило две нови програми. Първата е за ремонт на 700 км републиканска пътна мрежа на обща стойност 240 млн. лв. В нея е заложено обновяване на отсечки във всички области на страната. Приоритетно ще се финансират участъци, които са в лошо състояние и с интензивен трафик.

Втората програма на стойност близо 35 млн. лв. е за решаване на проблема с водните режими. В нея са включени 58 селища с близо 140 хил. жители.

Средствата по двете програми ще бъдат осигурени чрез кандидатстване по публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, която е в размер на 500 млн. лв. Критериите за разпределяне на парите ще бъдат приети от Министерския съвет.

По държавните инвестиционни заеми догодина ще започнат строително-ремонтни работи на два язовира за питейно водоснабдяване – „Пловдивци” (Рудозем) и „Луда Яна” (Панагюрище). Към тях ще бъдат построени пречиствателни станции за питейна вода. Ще се рехабилитира и язовир „Студена“ (Перник). „Ефектът от инвестицията ще е много голям за социалното и икономическото развитие на регионите, в които от години населението е засегнато от режими на водоподаването“, подчерта министър Терзиева.

Ще продължи и работата по изпълнението на проект „Транзитни пътища V“. По него ще започне рехабилитацията на АМ „Тракия“ в участъка между Пловдив и Пазарджик.

В проектобюджета на МРР са планирани 1,018 млрд. лв. за плащане по проекти по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

По време на дискусията в комисията бяха повдигнати въпроси за допълнителни средства за общините през следващата година.

Източник: vestnikstroitel.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: