pixel

19 ноември – Световен ден на тоалетната

На 19 ноември отбелязваме Световният ден на тоалетната. Той е иницииран от ООН с цел повишаване осведомеността на хората по света по проблемите свързани с канализация и хигиенни условия.

В съответствие с програмата за устойчиво развитие, ООН обявява 19 ноември за Световен ден на тоалетната. Целта е повишаване осведомеността на хората по света по проблемите свързани с канализация и хигиенни условия и за необходимостта те да бъдат решени. Днес 892 милиона души продължават да облекчават естествените си нужди на открито. Това води сериозни последствия за околната среда и тяхното здраве. Замърсените води, които по-късно консумират, причиняват заболявания като диария. Те са причина за смъртта на 361 000 деца на възраст под 5 години, на годишна база.

Концепцията за отпадъците не е присъща за природата. В природата, след края на жизнения си цикъл, ресурсите естествено се рециклират и запазват баланса. Според предложение на ООН от 2018 г., в някои случаи е достатъчно да се възпроизведат тези естествени цикли, за да се намери решение на някои от най-важните проблеми, свързани със санитарната защита в някои части на света.

Природата зове и ние трябва да чуем. Затова Фондация We Are Water се присъединява към кампанията „Когато природата зове, имаме нужда от тоалетна“. Фондацията организира конференция за обсъждане и представяне на решения за канализация, които работят в хармония с околната среда и дават възможност на общности да управляват отпадъците си с наличните ресурси.

Тоалетни от различни краища на света

Представени бяха и проекти, насочени към подобряване на санитарната ситуация навсякъде по света. Милиарди хора нямат тоалетни и не могат да отговорят подобаващо на естествения призив на своите физиологични инстинкти.

Тази липса на тоалетни означава, че в голям мащаб човешките изпражнения не се отвеждат или третират: – 60% от световното население, около 4,5 милиарда души, няма тоалетна в домовете си; – водата и почвата, които поддържат човешкия живот се замърсяват; – 1,8 милиарда души пият вода, която може да бъде заразена с изпражнения.

Санитарните решения, основани на самата природа, се използват най-много в екосистемите за третиране на човешките отпадъци, преди да се върнат в околната среда. Повечето от тези решения са насочени към опазването и управлението на растителността, почвите и влажните зони, включително реките и езерата.

Някои от тези решения са: Тоалетни с торище, което събира и обработва човешките фекални отпадъци от тоалетните и по този начин осигурява торове за земеделието. Създадени от човека влажни зони и тръстикови масиви, които филтрират отпадъчните води, преди да се върнат в реките. До 2030 г. трябва да постигнем Целите за устойчиво развитие (SDGs), сред които Цел 6 (SDG 6) „Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички“.

Целта е да се осигури канализация за цялото население на планетата, намаляване наполовина на нетретираните води и увеличаване на повторното им използване. Това са цели, за които работи и Фондация We Are Water. За съжаление, изглежда пътят до реализацията е все още дълъг.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: