pixel

Автор: Строители Бг

Енергийният паспорт – документ с неясни очертания

Около 2 млн. кв. метра покриви в София са идеални площадки за бъдещи фотоволтаични централи. Инсталирането им може да се извърши паралелно със санирането – така вижда нещата главният архитект на столицата Петър Диков. Според него този ресурс трябва да се отчита при всеки проект за обновление на панелна сграда. Отделно общината трябва да оползотвори около 350 000 кв. м покривни площи в общинските училища и детски градини.„Площта на един панелен покрив е около 240 кв.м, две секции са около 480 кв.м., а една инсталация от 30 киловолта, която влиза в стандарта за малки фотоволтаични инсталации, изисква около 420 кв.м”, изложи сметките си Диков. За такава централа не трябва лиценз, не е нужно и специално разрешително за прикачване в мрежата, а според специалистите вече има разработки за акумулиране на енергията през деня и консумирането й вечер, когато е голямото натоварване.

Очакваме нови специалисти в екипа

Устойчивото енергийно развитие е по-широко понятие от енергийна ефективност. То включва сигурността на енергийни доставки, оптималното използване на природните енергийни ресурси, повишаването на енергийната ефективност и на конкурентоспособността на икономиката, задоволяването на енергийните потребности на бита при нарастващо качество на живот и без непоправимо увреждане на околната среда. Друга важна част от устойчивото енергийно развитие е използването на енергията от възобновяеми източници, които постепенно трябва да заменят изкопаемите горива.Ето защо към целите за повишаване на енергийната ефективност, в дейността на АУЕР бяха прибавени и цели, свързани с изпълнението на държавната политика за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми източници.