pixel

Автор: Строители Бг

Най-устойчива е спестената енергия

Сградите са отговорни за 40% от енергопотреблението в Европа, а 75% от консумацията на енергия в тях се използва за отопление или охлаждане. Тези показатели могат да бъдат намалени с цели 95%, каза пред форума „Енергийна ефективност и отговорна архитектура” в София, един от основните лектори – арх. Славомир Шпунар, международен маркетинг директор на концерна „Сен – Гобен”.