pixel

Eнергийното обновяване на 170 СОУ в район „Нови Искър” завърши успешно

училище

Източник: vestnikstroitel.bg

„Ефектът от енергийното обновяване на сградата на 170 СОУ ще се усети още през първите студени дни на тази учебна година. Реализираните мерки ще осигурят пълен топлинен комфорт на 750-те ученици, посещаващи училището и ще доведат до значителни финансови икономии, с които училищното ръководство ще може да покрие други важни нужди, като например бъдещи текущи ремонти”, каза заместник-кметът Ирина Савина на провелата се днес пресконференция по повод приключването на строително-ремонтните дейности в 170 СОУ „Васил Левски” в район “Нови Искър”. Савина не пропусна да поздрави директора на училището за добрата поддръжка на учебната база и изтъкна, че тясното сътрудничество между Столичната община, районните администрации и училищните ръководства е от изключително значение за постигането на интегриран подход при обновяването на образователната инфраструктура.

Заместник-кметът представи извършените строително-ремонтни работи и подобрения в училището, които включват цялостна топлоизолация по външни стени, топлоизолация по страници на прозорци и обшивка от ламарина на подпрозоречни поли и по бордове, топлоизолация на покрив, обновяване на металните решетки. За реализираните дейности са инвестирани около 310 000 лв.

170 СОУ е едно от деветте училища, включени в обхвата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161РО001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“, сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден“, „Студентски“, „Красно Село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“ на Столична община“

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: