pixel

Нови 109 жилищни сгради се строят в Бургаска област

jilishtni-sgradi

През четвъртото тримесечие на 2015 г. в област Бургас е започнал строежът на 109 жилищни сгради с 400 жилища в тях и с 53 413 кв. м обща застроена площ. За същия период е започнал строежът и на 3 административни сгради с 2 306 кв. м РЗП, и на 33 други сгради с 32 188 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 101.9%, жилищата в тях – със 7.2%, а общата им застроена площ е по-малко с 30.8%.

Нарастване се наблюдава и на броя на започнатите други сгради със 175.0%, а на тяхната РЗП – над шест пъти.

Същевременно започнатите административни сгради намаляват с 25.0%, но тяхната обща застроена площ е повече с 16.5%, съобщава dir.bg.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2014 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 21.1%, но броят на жилищата в тях намалява с 66.5%, а тяхната РЗП е по-малко с 52.0%. Броят на започнатите други видове сгради нараства с 3.1%, докато съответната им РЗП намалява – с 23.8%.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: