pixel

Възобновяемата енергия е надеждна, категорично е ново проучване

възобновяеми източници

Източник: greentech.bg

Въпреки че критиците на енергията от възобновяеми източници настояват, че тя не е достатъчно надеждна, за да може да захранва енергийната мрежа, едно ново проучване опровергава твърденията за ненадеждността на енергията от вятър, слънце и други чисти източници. Задълбочен анализ, извършен от университета на Делауеър и Техническия колеж в Делауер е стигнал до заключението, че възобновяемата енергия може да осигури надеждно захранване на голяма електрическата мрежа през 99,9 на сто от времето до 2030 г.  при това на цена, която отговаря на цените на електроенергията сега.

Диверсифициран енергиен микс, разширен географски район на ВЕИ генерация, както и ефективни средства за съхранение като батерии и горивни клетки – всички тези фактори са от ключово значение за създаването на добре работеща електроенергийна мрежа, базирана на възобновяеми източници. Имайки предвид тези фактори, проучването е използвало компютърен модел, отиграл 28 милиарда различни комбинации на възобновяеми енергийни източници и устройства за съхранение. Установено е, че 72 GW електрическа система например може да работи 99,9% от времето с водородна система за съхранение на енергия и захранвайки се със 17 GW слънчева енергия, 68 GW офшорна вятърна енергия, както и 115 GW наземна вятърна енергия.

Изкопаемите горива ще се използват в случай, че възобновяемите енергийни източници в даден момент не са в състояние да отговорят на търсенето. Когато предлагането изпреварва търсенето, моделът е приоритизирал съхранението на излишната енергия преди използването на остатъчната енергия за замяна на природния газ за отопление на домовете и бизнеса.

Изследването е обхванало четири години и се основава на данни за времето и търсенето на енергия от регионална електроразпределителна мрежа в САЩ, обхващаща 13 щата.

За изчисляване на разходите за подобна мрежа с чиста енергия авторите на проучването са използвали текущите цени на чистите технологии и прогнозните цени за 2030 година, които – според изчисленията на учените – ще са равни на около 50% от сегашните цени. Не е предвидено използването на нови технологии – обхванати са само вече съществуващите чисти технологии. Взети са предвид и разходите за поддръжка. Проучването не е предвидило използването на държавни субсидии. При изчисляването на цената на мощностите, работещи с изкопаеми горива, са взети предвид и странични разходи като например въздействието върху човешкото здраве от замърсяването на въздуха.

Проучването категорично дава яснота за мястото на възобновяемите енергийни източници като реалистичен начин да се посрещнат 80-90% от целите за намаляване на вредните емисии. Освен смисъл за околната среда, този сценарий има полза и от икономическа гледна точка, казват авторите.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: