pixel

Укрепване на критични участъци в пътнотранспортното и обществено строителство

Thermoflex EPS W-55

Изграждането на пътнотранспортни съоръжения, както непрекъснато се убеждаваме в последните години, е скъпоструващ процес, изискващ особено отговорно отношение. Често ставаме свидетели на изцяло или частично компрометирани участъци, месеци след тяхното официално откриване. В голяма част от случаите, гаранцията, която се предоставя на даден пътен или железопътен участък е за особено кратки срокове, достигащи дори и до 1 година.

Според изследване на Министерство на регионалното развитие от 2013 г., 81% от пътищата в гаранция са с открити дефекти, а 35% от републиканската пътна мрежа е в силно увредено състояние.

Причините за това често се оказват компромис с избора на продукти, остарели технологии, по които се изграждат пътните съоръжения, недостатъчно или изцяло липсващо укрепване на трасета, податливи на свлачища или други критични участъци и т.н. Резултатът от всичко това са скъпо струващи ремонти, усложнен трафик, предпоставки за пътни инциденти и ред други неприятни последици.

Опит от Запад

Що се отнася до пътното строителство и километрите изградени първокласни пътища, едва ли има по-подходящ еталон за качество от САЩ. Въпреки особено сериозния трафик, географски и природни особености като релеф, почви, водоизточници, климат и температурни амплитуди и други, САЩ е една от държавите с най-добри и сигурни пътища в света.

Thermoflex EPS W-55

За да разберем как е възможно това, ще разгледаме казус за разширяване на пътен участък от 6.75 мили в близост до ез. Мичиган. Планът изисква превръщането на пътното съоръжение в четирилентов път, разделен на две отделни двулентови платна. Проектът е специфичен, тъй като теренът е неравен, на места пресечен, което само по себе си изисква изравняване на хълмисти участъци и долини.

Thermoflex EPS W-55

Специфичността на проекта

Изпълнението на проекта крие и още един сериозен казус – подземен водопровод, захранващ региона с над 170 000 000 млн. литра вода дневно, преминава през планираното трасе. Това изисква да се гарантира разпределянето на повърхностното натоварване и укрепване на водопровода, за да може да издържи на тежкия пътен трафик.

Традиционната практика предполага полагане на пясък, което в случая не е най-ефективното и надеждно решение. Това се дължи на факта, че участъкът изисква разполагане на близо 900 кг/м² пясък, което би оказало особено напрежение върху строения през 1939 г., водопровод. Поради тази причина, изпълнителите се насочват към по-нетрадиционни и съвременни технологии – полагане на масивни EPS блокове с висока плътност.

Технологични предимства

– Разпределяне на натоварването и устойчивост на структурно напрежение

EPS блоковете спомагат за разпределяне на страничното натоварване при изграждането на мостове, естакади или други подобни съоръжения. Това позволява и полагане на по-малко количество бетон и по-лека стоманена армировка. Технологичните ползи при решаването на конкретния казус се състоят в разпределянето на повърхностното напрежение по цялото протежение на пътното платно, което само по себе си запазва здравината и устойчивостта на съоръжението.

– Комплексно приложение

Високата плътност и устойчивостта на натиск, налагат EPS блоковете като предпочитана технология за изграждане на пътища върху нестабилни основи, изискващи полагане на мостови, носещи странични и хоризонтални бетонни основи или друг тип съоръжения, които да спомагат за разпределянето на напрежението и устойчивостта на настилката напред във времето.

– Олекотена структура

Един блок EPS от вложените в проекта, с размери 0.81 х 1.2 х 2.43 м., тежи близо 106 кг., което само по себе си позволява лесното му полагане от само четирима строителни работници. За изпълнението на целия проект, общото тегло на вложените 4100 EPS блока се равнява на 434 600 кг. Това е само 2.6% от количеството пясък, който би бил нужен – близо 16 329 324 кг.

– Екосъобразност

EPS блоковете не замърсяват почвата и подпочвените води. Поради тази причина са предпочитан избор при изграждане на пътища върху меки и ронливи почви, явяващи се предпоставка за последващо компрометиране на пътната настилка.

Thermoflex EPS W-55

Методология на изпълнение

Производителите предварително оформят блоковете в нужните пропорции, изрязвайки отворите за шахтите и другите специфични участъци от пътното платно. Това позволява приложение на блоковете веднага, след тяхното доставяне на обекта. Извършва се пълно почистване на участъка от растителност, почва и други механични частици. След изравняването на терена от единия, до другия край, за да се гарантира устойчивото полагане на блоковете и тяхната превенция от странични движения, EPS панелите се поставят в образуваните легла. По ръбовете и краищата на блоковете се полага PVC обложка, предпазваща от евентуални нефтени разливи по пътното платно. Фиксират се с 10х10 см. поцинковани стоманени пластини, а отделните слоеве се полагат напречно на предходните, за да няма съвпадение на фугите между блоковете. След полагане на 12 см покритие от пясък и чакъл идва ред и на пътната настилка от битумен асфалт.

Thermoflex EPS W-55

Изпълнителите на проекта споделят, че заместването на традиционните технологии с EPS блокове с висока плътност, не само гарантират по-сигурна и дълготрайна експлоатация, но и се явяват най-добрият избор от финансова гледна точка.

Българският аналог

Макар и все още непопулярна у нас, тази технология предстои да се наложи като особено ефективен и надежден начин за изпълнение на проекти от пътното и обществено строителство. Продуктът, позволяващ това е Термофлекс® EPS W-55 от Марисан.

Технически характеристики

– голяма твърдост и екстремно висока плътност от 45 кг/м³;
– отлични топлоизолационни свойства, гарантирани от резултата при измерването на коефициента за топлопроводимост на материала, със стойност от 0,032 W/(mK);
– якост на огъване от 455 kPa и якост на натиск от 360 kPa.

Приложение и резултати

Приложение

Резултати

Пътища, автомагистрали, железопътни трасета, летища Олекотява конструкцията и предотвратява замръзването на повърхността при температури около или над 0°C, както и при ветровито време, редуцирайки шансовете за заледяване и образуване на опасни условия по пътищата. Това води и до значително редуциране на разходите за последваща поддръжка на съоръженията и ремонт на възникналите, в следствие на резките температурни промени, пукнатини и увреждания в настилката.

Места с особено влажни и податливи на наводнения почви Постигане на пропорционално разпределение на товара върху пътната настилка в области с нестабилна почва. Значителна устойчивост на разкъсване при локации с особено влажни и податливи на наводнение почви. Поддържане на структурната стабилност на съоръжението.

Подстъпи към мостове и естакади Редуцира и оптимизира разпределянето на натиска, упражняван от пътната настилка върху почвата. Положените блокове не се свиват и не променят формата си, като същевременно запазват първоначалните си свойства напред във времето, запазвайки здравината и ефективността на настилката.

Зимни съоръжения (ледени пързалки и др.) Оптимизира максимално енергийните разходи, намалявайки значително времето за формиране на ледената настилка, както и адекватната ѝ последваща поддръжка.

Други – Устойчиво реконструиране на пропаднали пътища и свлачища;
– Намаляване на вибрации при железопътни трасета и летища;
– Редуциране на вертикален и страничен натиск, упражняван върху почвата при подземни съоръжения като тунели, основи на сгради, подземни тръбопроводи и други;
– Редуциране на механичното натоварване върху повръхността при фундаменти, паркинги, тераси, тротоарни пътеки и т.н.

Термофлекс® EPS W-55 е устойчив на стареене продукт, гарантиращ дълъг експлоатационен живот. Съчетавайки в себе си екстремна плътност и оптимални топлоизолационни характеристики, се превръща в перфектно решение за задоволяване и на най-специфичните нужди в геотехническото строителство.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог https://blog.marisanbg.com.

 

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: