pixel

AquaDrain® HB – дренажът за отводняване на площи с високо натоварване

AquaDrain® HB за високи натоварвания

Проходими настилки от паважи и плочи, както и подови покрития в паркинги са подложени на екстремни натоварвания. Не само голямото тегло на автомобили и камиони, а също и кондензация, солни разтвори, мръсотия, горива, масла и други деформират повърхностите. Щети от замръзване и избивания на петна при паважни настилки са чести следствия в резултат на неправилно полагане, при което не е обърнато достатъчно внимание на дълготрайното отводняване. Неправилното полагане често води до високи разходи за реновиране. При недренирани пътни настилки проблемите са предварително програмирани.

ardex

При настилки от павета и плочи върху изолации може бързо да се стигне до избиване на мухъл, което може да ограничи функцията на дренажния слой. В следствие на това водата остава в конструкцията на настилката, която при замръзване се разширява и води до неравности по повърхността на настилката. Останалата вода може да доведе до щети от замръзване и избиване на петна.

ardex

При недренирани проходими настилки от бетон или циментови замазки е възможно да се получат шупли и отлепване на повърхностния слой.

Специално при паркингите на открито в следствие на слънчевото греене възниква напрежение на водни пари, което води до големи отлепвания на настилката.

Дренажът AquaDrain® HB дренира и обезвъздушава проходими настилки ефективно и дълготрайно. Настилки с високо натоварване са предпазени от щети от замръзване и опасно налягане на водни пари.

Ardex

При паважни настилки с високо натоварване е приложим оптимизирания капилярно прекъснат дренаж. Еднородният  разтвор се уплътнява “прясно в прясно” директно след полагането.

ardex

 Проходима настилка от армиран бетон или циментова замазка – AquaDrain® HB  отводнява излишната вода надеждно и предпазва от щети.

Специализирано проучване за отводнителните възможности на дренажните слоеве води до смайващи резултати. Най-разпространените дренажни слоеве чакъл и баластра показват екстремно лоши резултати при тестване. Еднородният разтвор сам по себе си също не е достатъчен за дрениране на настилка. Чрез полагане  на AquaDrain® HB отводняването може да се подобри от 3 до 30 пъти.

Отводнителна способност съгласно  DIN EN ISO

Отводнителната способност на AquaDrain® HB е изпитана от института в Гревен, един от най-реномираните и сертифицирани институти за изпитвания от този вид. Безпристрастните стойности предоставят на архитекти, инженери и изпълнители ясна и разбираема основа за планиране и изпълнение на настилки, които ще се натоварват.

Якост на натиск на AquaDrain® HB 8/ 16 mm

Товароносимостта на дренажа AquaDrain® HB успешно е изпитана съгласно изисквани- ята DIN 51220 от Службата за изпитване на материали в Дармщат.

В GUTJAHR® продуктите се криe дългогодишен опит и интензивно развитие. Името GUTJAHR®  означава иновативни решения за по-голяма сигурност. Нашите системи са перфектно съчетани една с друга. При саниране или ново строителство – доверете  се GUTJAHR® .

Ардекс

ARDEX произвежда специални продукти за строителството и строителна химия за следните области на приложение: плочка, фуга, под, стена и строителни продукти.

Прочетете също: