pixel

Автор: Кнауф инсулейшън

Knauf

Устойчива стратегия “За по-добър свят” от Кнауф Инсулейшън

Кнауф Инсулейшън представи на 12 октомври стратегията си за устойчивост – За по-добър свят, която се основава на успехите на компанията през последните години. От 2010 до 2019 г. Кнауф Инсулейшън намали потреблението на енергия и емисиите с 23%; намали нивото на загуба на време заради инциденти с 56% и намали количествата депонирани отпадъци...

Ecose® Technology – защото минералната вата трябва да бъде приятна за всички, които работят с нея

Преди 10 години Кнауф Инсулейшън представи Ecose® Technology и революционното био-базирано свързващо вещество, специално разработено, за да подобри работата с продуктите от минерална вата. Това свързващо вещество се използва при производство на каменната и стъклена минерална вата за свързване на минералните нишки в продуктите. Минералната вата с Ecose® Technology не...