Устойчива стратегия “За по-добър свят” от Кнауф Инсулейшън

Кнауф Инсулейшън представи на 12 октомври стратегията си за устойчивост – За по-добър свят, която се основава на успехите на компанията през последните години. От 2010 до 2019 г. Кнауф Инсулейшън намали потреблението на енергия и емисиите с 23%намали нивото на загуба на време заради инциденти с 56% и намали количествата депонирани отпадъци с 67%.

Стратегията се съсредоточава както върху дългосрочни ангажименти, така и върху конкретни краткосрочни цели за 2025 г. От изключително значение е ръководството да носи отговорност за напредъка към дългосрочната визия.

Четири ключови устойчиви цели на кампанията са:

Knauf

Хората на първо място – Кнауф Инсулейшън гарантира, че общностите и служителите са  в безопасност и процъфтяват.

Нулеви въглеродни емисии – голяма амбиция е да се сведе до минимум въздействието на продуктите, заводите и офисите по целия свят.

Кръгова икономика – ще се прави повече с по-малко. Ето защо ще се рециклира и ще се използват повторно ресурси.

По-добри сгради – сградите могат да направят света по-добър. Ето защо Кнауф Инсулейшън обещава да направи сградите по-добри за бъдещето.

Тодор Тодоров, Мениджър продажби, сподели, че Кнауф Инсулейшън България нямa търпение да допринесe за успеха на стратегията “За по-добър свят“. Работи се активно за постоянни иновации в продуктовата гама на марката. Решенията са съобразени с най-стриктните законови изисквания за качество на въздуха, пожарозащита, устойчиво развитие, топлинен комфорт в затворени помещения. Кнауф Инсулейшън помага на крайните потребители да вземат правилно, съобразено с конструкцията на сградата, информирано, техническо решение, за да могат домовете да бъдат най-сигурното и комфортно място за живот.

Конкретните цели, които си е поставила компанията, включват:
– изпращане на нулево количество производствени отпадъци за депониране;
– намаляване въглеродния отпечатък от административна дейност и ограничаване на бизнес пътуванията с 25%;
– понижаване цялостния рейтинг на отчетени инциденти от 9,2 на 5;
– намаляване съдържанието на въглерод в производството на продукти си с 15%;
– намаляване на използването на нови пластмасови опаковки с повече от 25%;
– до 2025 г. да се постигне използване на повече от 25% рециклиран материал в производството на каменна минерална вата и над 65% рециклиран материал в производството на стъклена минерална вата;
– инвестиране на 10% от общите капиталови разходи в новите проекти за намаляване на емисиите или депониране на отпадъци.

За Кнауф Инсулейшън

Кнауф Инсулейшън е част от мултинационалната група Knauf, основана през 1932 г. и една от най-бързо развиващите се и уважавани компании в сферата на изолацията в световен мащаб.

Продуктовото портфолио на Кнауф Инсулейшън в България включва системи за топлоизолация от каменна и стъклена минерална вата, предпочитани както при строежа на нови сгради, така и при саниране на къщи, жилищни и обществени сгради, заради отличната енергоефективност, пожаробезопасност и звукоизолация, които предлагат.

Кнауф инсулейшън

Кнауф Инсулейшън е едно от най-уважаваните имена в света на изолацията с повече от 30 години опит в производството на изолационни материали. Днес Кнауф Инсулейшън се развива с все по-бързи темпове с цел да отговори на нарастващите изисквания за енергийна ефективност в нови и съществуващи жилища, нежилищни сгради и сгради с индустриални приложения.

Прочетете също: