pixel

Тридневен семинар на темa: „Свободната енергия – мит или реалност

vuzobnoviaema energia

Разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници нови и нетрадиционни енергийни източници

Време: 17-18-19 декември  2014 г. /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/

Лектори:

Инж. Атанас Станков – експерт – ВЕИ в ЕНЕРГОПРОЕКТ АД
Инж. Ернесто Стефанов – експерт по мълниезащита на ВЕИ
Инж.Станимир Петров – еkсперт – изобретател на генератори
Александър Трифонов – сертифициран консултант управление
Васил Кутинчев – експерт по ВЕИ законодателство – ДКЕВР

Целта на семинара е:

Представяне на информация за възможностите за разработване на проекти за изграждане на самостоятелни електростанции за задоволяване на собствени нужди и потребление на електроенергия. Разгледани са различните източници на електроенергия за изграждане на собствен енергоизточник – вятърни и фотоволтаични централи, централи на биомаса, биогаз, геотермални инсталации, а така също и нови енергийни източници – браунов газ, водород.

Разгледани са и най-новите насоки и перспективи за постигане на енергийна независимост от традиционните доставчици на електоренергия – Енергия на Нулевата точка /ZPE/или вакуумната енергия, антигравитационните технологии за производство на електроенергия.

Разгледани са разработките за свободната квантова енергия и квантовия генератор на Кирил Чуканов, забравените открития на Никола Тесла, Юл Браун и Виктор Шаубергер, машината за свободна енергия „ТЕСТАТИКА” в област Линден – Швейцария и технологиите и генератора на свободна енергия на Мехран Кеше.

Специално внимание е обърнато на разработките на проф. Стоян Съргойчев – YORK UNIVERSITY – CANADA за добив на енергия чрез студен ядрен синтез.

Семинарът е ориентиран към широк кръг аудитория – неспециалисти в областта на инженерните науки а така също и за специалисти, търсещи изход от енергийната криза.
Семинарът е подходящ и за мениджъри с интереси в областта на добива на електроенергия чрез алтернативни източници.

Такса участие: 480 лева

Отстъпка за ранно записване – до 5 декември – 20% !!!

Пълна програма на семинара може да намерите ТУК.

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: