pixel

Три разрешения за проучване на подземни богатства

добив

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството одобри издаването на три разрешения за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали. Те са за „МВ-2008” ЕООД, ЕТ „Силвия Кацарова – Венци” и „Кесъл Стоун” ООД, които ще оперират за срок от две години в площите „Лалето”, община Ивайловград, „Кърпово” и „Венера” в община Сатовча. Предвидените инвестиции са за общо 111 500 лв., а средствата, които ще бъдат вложени в мероприятия по опазване на околната среда – 11 300 лв.

Правителството също така разреши „Трансстрой Холдинг” АД да прехвърли на „Хидроминерал” ООД изцяло правата и задълженията си по концесия от 2010 г. за добив на строителни материали от находище „Каята”. Кариерата за строителни материали се намира в землищата на селата Вратица и Винарско, община Камено.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: