pixel

Топлоизолационните системи на Марисан сертифицирани, съгласно международната спецификация ETAG 004

На топлоизолационната система в една сградата са поверени множество комплексни задачи – от  редуциране на топлинните загуби през зимата и съхраняване на температурата през летните месеци, до осигуряване на здравословен климат в помещенията, шумова защита и превенция на кондензационната влага. За да се справи успешно с тях обаче, топлоизолационната система трябва безкомпромисно да изпълнява всички свои функции.

Кои са основните функции на една топлоизолационна система?

Топлоизолиране

Тази възлова задача зависи пряко от вида и характеристиките на топлоизолационния слой. Изборът на подходящ топлоизолационен материал определя и ефективността на енергоспестяването и размера на разходите за отопление и охлаждане.

Товароносимост

Тази отговорна задача в системата е поверена на лепилния слой и елементите за механично закрепване. Те предопределят устойчивостта на топлоизолационната система на множеството натоварвания, на които е подложена през периода на нейната експлоатация. Те могат да бъдат породени, както от външни влияния, така и от вътрешни, за системата като например нейното тегло, деформационни процеси в материалите или стените и други.

Функционална сигурност и продължителност на живот

Изборът на качествена шпакловка и материали за армиране на топлоизолационния слой, играе важна роля в определянето на експлоатационния хоризонт на цялостната система. Коректно извършената армировка придава на топлоизолационната система нужната здравина и устойчивост, съхранявайки топлоизолационните качества напред във времето.

Защита от външни влияния

Един от най-комплексните моменти в изграждането на системата е изпълнението на финишния слой, играещ ролята на „щит“ срещу агресивната външна среда и променливите атмосферни условия – ниски и високи температури, силни ветрове, обилни валежи, структурни промени, възникване на пукнатини, възникване на пожари и други. Полагането на финишен слой предполага множество различни възможности за изпълнение, като най-популярни си остават фасадните бои и мазилки, поради тяхното надеждно качество, многообразни варианти за цветово изпълнение и висок клас на негоримост.

Гарантирани предимства и сертифицирано качество с топлоизолационните системи на Марисан

Производството в Марисан протича под постоянен контрол, обхващащ всички използвани суровини и материали. Интегрираните иновативни и модерни технологии, наред с изпитателната лаборатория в компанията, са сигурна гаранция за адекватната и своевременна адаптация на производствения процес, според промените в суровините, и тяхното перманентно подобрение.

Като отговорен производител, ясно осъзнаващ нуждата от това, пазарът да получава само и единствено продукти от най-високо качество, Марисан акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната спецификация ETAG 004. По този начин, тяхното качество и надеждност, се гарантират от следните експертни оценки:

– Европейска техническа оценка – ЕТА 15/0730;
– Сертификат за производствен контрол, издаден въз основа на ЕТА 15/0730 – Certificate of conformity of the factory production control № 1020-CPR-060042369.

Издадените експертни оценки се базират на документална оценка, физично изпитване и лабораторен анализ в акредитирани европейски лаборатории, касаещи техните:

– Физични свойства;
– Сигурно поведение в условия на пожар;
– Здравословна експлоатация, безвредност и екосъобразност;
– Гарантирани топлоизолационни и звукоизолационни качества.

Благодарение на издадената експертна оценка, топлоизолационните системи на Марисан могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като индикатор за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

Внедрените във фирмата системи за производствен контрол и контрол на качеството се проверяват и сертифицират от външни одитиращи организации. Комплексният контрол гарантира постоянен и най-висок стандарт на качеството на всички произведени продукти – основно предимство на произвежданите под един покрив, топлоизолационни системи на Марисан.

Решения за всички нужди с до 15 години гаранция

Интегрираните ТИС се състоят от различни компоненти, сертифицирани и предлагани като една  система, работеща в пълен синхрон. Практическото изпитване на съвместимостта на тези компоненти, позволява тяхното перфектно комбиниране за постигане на оптимални резултати.

В зависимост от параметрите на своя проект, всеки един може да избере индивидуалното качество и специфики на системите:

– TERFMOLEX® CLASSIC – класическо решение с плочи от експандиран полистирен (EPS).
– TERAPOR® ULTRA – изключително високи топлоизолационни характеристики, гарантирани от използвания в системата топлоизолационен материал с вградени графитни рефлектори и абсорбатори.
– ТERMOFlex® RAPID – топлоизолационни плочи от EPS с експресен монтаж, посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.
– TERAPOR® STRONG – устойчива на натиск, топлоизолационна система с екструдиран фасаден полистирен (XPS).
– TERMOFlex® MINERAL – топлоизолационна система на база минерална вата с висок клас на противопожарна и шумова защита.

Иновативните топлоизолационни системи от ново поколение – TERMOFlex® и TERAPOR® обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните технологии. Разработени съгласно всички европейски норми, климатични специфики, геодезия и сеизмични особености, топлоизолационните системи на Марисан са решение с изпитано и дълготрайно качество.

Допълнителна информация за топлоизолационните системи на Марисан можете да откриете тук.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: