pixel

Топлоизолационната система – модерният начин да пестим средства

marisan

Едва ли и първите хора, съзнателно градящи постройки в древността, са имали представа, че на микроскопично равнище, топлинната проводимост се поражда от свободното движение на електроните и високочестотните трептения на атоми и молекули, трансфериращи енергията помежду си. Защото дори и без тази информация, древните строители са имали една единствена цел, актуална и до днес – да защитят постройките от загубата на топлинна енергия.

С течение на времето, тази цел започва да се изпълнява все по-успешно – от обикновени суровини и подръчни материали, се преминава към специално разработени продукти и комплексни системни решения.

Какво представлява топлоизолационната система?

Топлоизолационната система представлява съчетание от различни продукти, специално разработени за ефективна работа в синхрон. По този начин, системата играе ролята на естествена бариера-регулатор, съхраняваща комфортния климат в помещенията на същия принцип, на който кожата и подкожната тъкан спомагат за контрола над телесната ни температура.

През студените периоди на годината, траещи обикновено в периода ноември – март, температурата в помещенията е далеч по-висока от външната. И обратното – през по-топлите, летни месеци, високата температура от външната среда рефлектира и върху затоплянето на климата вътре в помещенията. Така се заражда и въпросът: „Как да съхраним желаната температура в дома или офиса?“

Съществуват два основни начина:

–  Генериране на допълнителна енергия, компенсираща загубите и температурните изменения в помещението – скъпоструващо и ненужно решение;
–  Съхраняване на генерираната топлинна енергия чрез топлоизолиране – ефективно и благоприятно решение;

Нейните ползи

Част от предимствата, които топлоизолационната система предоставя на помещенията са:

–    Редуциране на разходите за отопление и охлаждане с до 70%;
–    Предпазване на конструкцията от негативни външни влияния и тежки атмосферни влияния като градушка;
–    Поддържане на комфортен и здравословен климат в помещенията, благодарение на свойството да отвежда парите извън конструкцията. По този начин изкоренява риска от натрупване на влага и възникване на мухъл и плесен;
–    Активно редуциране на вредните емисии на CO2 в атмосферата;
Но практиката показва, че това, което най-често ни кара да се замислим относно топлоизолирането, е чисто финансовата страна на процеса.

Топлоизолирането – рентабилността на инвестицията в цифри

Изследванията сочат, че най-голяма част от топлинните загуби се дължи на липсата на топлоизолация на стените. Детайлен преглед над процентното изражение на загубите на топлинна енергия:

marisan

Паричното изражение на тази загуби може да бъде изчислено за всеки кв. м. от фасадата на сградата. Следната таблица илюстрира загубите за един отоплителен сезон на кв. м. при една и съща стена, изградена от тухли (25 см.) – без топлоизолация, както и с топлоизолационни плочи Термофлекс® EPS F EXTRA с различа дебелина.

за 1 м2 от фасадата

marisan

Резултатите от таблицата ясно показват нуждата от това, топлоизолацията да се разглежда не като тежък моментен разход, а като инвестиция за близкото бъдеще. При моментните цени на електроенергията, изводите сочат, че топлоизолацията изплаща стойността си между втората и третата година, след което започва да ни носи печалба.

Освен текущото редуциране на сметките за електроенергия, топлоизолацията спомага и за повишаване стойността на имота.

Решения за всички нужди с до 15 години гаранция

Интегрираните ТИС
на Марисан се състоят от различни компоненти, сертифицирани и предлагани като една  система, работеща в пълен синхрон. Практическото изпитване на съвместимостта на тези компоненти, позволява тяхното перфектно комбиниране за постигане на оптимални резултати.

marisan

В зависимост от параметрите на своя проект, всеки един може да избере индивидуалното качество и специфики на системите:

TERMOFlex® CLASSIC – класическо решение с плочи от експандиран полистирен (EPS);

TERAPOR® ULTRA – изключително високи топлоизолационни характеристики, гарантирани от използвания в системата топлоизолационен материал с вградени графитни рефлектори и абсорбатори;

TERMOFlex® RAPID – топлоизолационни плочи от EPS с експресен монтаж, посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна;

TERAPOR® STRONG – устойчива на натиск, топлоизолационна система с екструдиран фасаден полистирен (XPS);

TERMOFlex® MINERAL – топлоизолационна система на база минерална вата с висок клас на противопожарна и шумова защита.

Топлоизолационните системи, предлагани от Марисан, намират най-разнообразно приложение – за топлинно изолиране на вътрешни и външни стени и фасади, плоски, скатни, озеленени и отворени за движение покриви, подпокривни пространства, подове и тежко натоварени тавани, тераси, балкони, нискоенергийни и пасивни къщи и други.

Иновативните топлоизолационни системи от ново поколение – TERMOFlex® и TERAPOR® обединяват позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните технологии. Разработени съгласно всички европейски норми, климатични специфики, геодезия и сеизмични особености, топлоизолационните системи на Марисан са решение с изпитано и дълготрайно качество.

marisan

Национални и международни сертификати за качество

Като отговорен производител, ясно осъзнаващ нуждата от това, пазарът да получава само и единствено продукти от най-високо качество, Марисан акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната спецификация ETAG 004.

Благодарение на това, топлоизолационните системи на Марисан могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като индикатор за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

Внедрените във фирмата системи за производствен контрол и контрол на качеството се проверяват и сертифицират от външни одитиращи организации. Комплексният контрол гарантира постоянен и най-висок стандарт на качеството на всички произведени продукти – основно предимство на произвежданите под един покрив, топлоизолационни системи на Марисан.

Това очаквано води и до заслужени, независими отличия и награди като например:

– 2015 г. – ГРАМОТА ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ (Forbes България );
– 2010 г. – НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО КАЧЕСТВО (Съюз на специалистите по качество в България);
– 2010 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО (Съюз на специалистите по качество в България);
– 2008 г. – ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА КАЧЕСТВО – Пловдивски панаир 2008 г.;
– 2007 г. – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО (Българска асоциация за изолации в строителството);

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог blog.marisanbg.com.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: