Как да хидроизолираме вътрешни стени в основи?

Weber

В определени случаи външната хидроизолация на сградите не е изпълнена или ако има такава, тя показва дефекти. Крайният резултат е поява на влага в помещенията.

Често срещани ситуации

Поражения в подземните помещения

Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по подовете и стените в помещенията. Влагата може да прониква от подовата плоча или от стените, или от двете места едновременно. Напорната вода около сградата оказва налягане върху проникналата в бетона или зидарията вода и я кара да се движи нагоре по стените на сградите. Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност – подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията. В някои технически помещения, като асансьорни шахти, могат да възникнат проблеми и с експлоатацията на съоръженията.

Различни по интензивност проблеми

Различната интензивност на водното натоварване, съчетана с различните видове и състояния на основите, може да доведе до различни по сложност проблеми – от опетняване от влага по стените до извиране на вода от пода или стените.

Ограничени решения

Поради спецификата на проблема съществуват относително ограничен брой решения. Особеността в случая е необходимостта използваният хидроизолационен материал да бъде устойчив на негативно водно налягане.

Хидроизолирането на вътрешните стени в основи, например в мазета или вкопани етажи, ще позволи намаляване на влагата в помещението и постигане на по-комфортна среда за живот.

За правилното изпълнение на хидроизолационните работи следва да се отстранят мазилките и шпакловките от стените, а в някои случаи и подовата замазка. Основата трябва да се почисти от всякакви остатъци, които могат да намалят адхезията.

При наличие на напорни води от вътрешната страна на стените следва да се използва бързосвързващ,  запушващ отвори разтвор. В рамките на секунди с негова помощ се спират подобни течове. Преди последващи операции следва да се изчакат поне 12 часа, за да се проследи дали водата няма да избие на ново място. В този случай процедурата се повтаря.

След запушване на бликащите отвори при връзката под-стена следва да се изпълни холкер с ремонтен водоплътен разтвор. Радиусът на холкера не бива да превишава 5 см.

Влажните стени и подове следва да се шпакловат в един слой, отново с водоплътен ремонтен разтвор.

След изсъхване на шпакловката следва да се нанесат 3 слоя от обмазващите циментови хидроизолации. Вида на хидроизолацията изберете в зависимост от възрастта на конструкцията, вида на основата, времевия лимит за изпълнение на хидроизолационните работи, очакваните натоварвания. В случаите на относително леки поражения хидроизолационните работи могат да се изпълнят и без предходните етапи.

weber

Хидроизолация при стабилни основи

Хидроизолиране при стабилни основи, стари сгради с приключили процеси на слягане и неголеми водни натоварвания.

Продукти, нужни за това решение

WeberПродуктът weber.tec 930 е за хидроизолация на циментова основа с пластификатори. Свързва се хидравлично с основата и прониква в капилярната ѝ структура. Когато weber.tec 930 се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. Хидрофобният компонент на готовата смес влиза в неразрушима комбинация със замазката или бетона.

Хидрофобните субстанции в капилярите не се влияят нито от алкалността на строителните материали, нито от други химични въздействия. Хидрофобните субстанции в капилярите са неактивни, когато е сухо и се активират при наличие на влага.

Продуктът weber.tec 933 е водоплътен ремонтен разтвор на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена–под. Може да се използва и като изравнителна замазка под двукомпонентната хидроизолационна обмазка webertec smart protect.

WeberПродуктът е подходящ за запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария при подготовка на основата за полагане на следващи покрития, например при полагане на хидроизолациялепене на плочки, и ремонт на вътрешни стени. След изсъхване върху weber.tec 933 могат да се положат обмазващи битумно-полимерни или еластични циментови хидроизолации.

Характеристики:
– висока механична якост;
– водоотблъскващ;
– абразивоустойчив;
– UV-устойчив;
– сулфатоустойчив;
– ръчно полагане;
– еднокомпонентен;
– бързовтвърдяващ продукт.

Продуктът weber.tec 935 e бързосвързващ запушващ разтвор, предназначен за запълване и хидроизолиране на фуги, пукнатини, връзки и отвори, изложени на водно налягане. Хидроизолирането се осъществява незабавно, дори при напорна вода.

Разтворът weber.tec 935 прилепва практически към всяка минерална основа. Подходящ за хидроизолация на активни течове.

WeberХарактеристики:
– висока механична якост;
– абразивоустойчив;
– сулфатоустойчив;
– ръчно полагане;
– еднокомпонентен;
– бързовтвърдяващ продукт.

За повече информация:
Сен-Гобен България – Направление Weber.

Сен-Гобен България

В България Saint-Gobain е представена от направленията Ecophon, Isover, Rigips, Weber и представителствата Glass, Formula и PAM. Компанията разполага с два завода на територията на страната и има 96 служители.

Прочетете също: