pixel

Изолация на покрив с Austrotherm Klemmfix

Klemmfix

Когато подпокривното пространство е обитаемо (използва се за жилищно или работно помещение), е изключително важно то да бъде добре изолирано, за да се намалят топлинните загуби. Не трябва да се забравя, че те са най-големи именно в областта на покрива – при недобре изолирани сгради около 25% от всички топлинни загуби настъпват през покривните площи. За да се ограничи този процес и да се осигури приятен климат за живот и работа в подпокривното пространство, могат да бъдат използвани различни решения за изолация.

Един от начините за изолация на скатни покриви е топлоизолационният материал да се постави от вътрешната страна, между покривните греди. Този вариант е особено подходящ, когато се прави термично саниране на стар покрив–той може да бъде изолиран, без да е необходимо съществуващото крайно покривно покритие да бъде предварително премахнато. В случаите, когато се прибягва до това решение, препоръчваме използването на специалните изолационни плочи Austrotherm Klemmfix, които са разработени именно за изолация между греди.

KlemmfixAustrotherm Klemmfix е иновативен продукт за изолация между ребрата на дървената носеща конструкция на скатните покриви. Благодарение на направените фабрични прорези, стандартните EPS плочи придобиват необходимата еластичност, за да се поместят само с леко притискане в светлото пространство между носещите греди на покривната конструкция.

Целият покрив може да бъде изолиран бързо, лесно и икономично. Само с няколко стъпки се постига оптимална топлоизолация без крепежни елементи и без допълнителна конструкция.

Плочите Austrotherm Klemmfix са леки и лесни за разкрояване. Фините им прорези улесняват рязането (достатъчен е само малък ръчен трион) и позволяват изолацията на покрива да се направи с много малко отпадъчен материал. Монтажът им не изисква специални умения и може да бъде извършен, дори само от един човек. Работата се улеснява и от факта, че материалът е изключително безвреден–той не предизвиква дразнене на кожата и не изисква употреба на предпазни средства като ръкавици, маски и др.

Klemmfix

Предимства
– лек и лесен за обработка материал;
– не дразни кожата при допир;
– оптимално изразходване на материал при разкрояване на плочите;
– минимално водопоглъщане.

Klemmfix

По-добра изолация и повече полезна площ с Austrotherm Klemmfix-Plus
Графитните изолационни плочи Austrotherm Klemmfix-Plus имат с около 15% по-добри топлоизолационни качества от традиционния бял EPS. Благодарение на това, в повечето случаи не е необходимо да се поставя втори изолационен пласт (изолация под греди), дори и когато дебелината на този изолационен продукт (който е разположен между гредите) е по-малка от дебелината на самите греди. По този начин се намаляват строителните разходи и се увеличава с няколко m² полезната жилищна площ.

За контакти и повече информация – www.austrotherm.bg.

Прочетете също: