pixel

Саниране на фасади, пострадали от градушка

baumit-gradushka

Какво трябва да знаем, за да предпазим фасадата от сериозни поражения

През изминалите седмици много често метеоролозите обявяваха опасност от дъждове с голяма интензивност и възможност за градушки. Постоянно медиите тръбяха за области, отбелязани с код: жълто, оранжево, червено. На 08.07.2014 г. софиянци почувстваха на плещите си, колко страшна може да бъде една силна градушка и колко големи могат да бъдат пораженията от нея. Шофьорите стояха в колите си, безмълвни наблюдаваха какво се случва с ламарините, и се молеха големите замръзнали късове да ги пощадят. От падащите с големина на яйца ледени образувания не бяха пощадени и покривни покрития, прозорци и фасади.

baumit-gradushka

Какъв е резултатът по фасадите? Много от тях изглеждат като извадени от филм в град с бойни действия. Върху повърхността им са останали стотици следи, като от куршуми. Други са с по-големи вдлъбнатини, крайното покритие е напукано или подкожушено на места. Трети са с по-малки пукнатини или с изтрит пигмент на мазилката.

Една от причините за разликата в последствията е тази, че градушката е падала с различна сила, едрина и ъгъл на атака спрямо фасадите.

Останалите причини трябва да търсим в качеството на използваните материали и в стриктността на спазване на технологията на полагане. Именно в тази посока трябва да насочат вниманието си и инвеститорите, когато влагат своите пари.

Сега, обаче, идва следващият въпрос, свързан с ремонта на вече пострадалите фасадни повърхности. Как да се заздрави фасадата и да се приведе в приличен вид?

Не се препоръчва «закърпване» само на пострадалите участъци. Баумит България Ви предлага да изберете цялостно решение. Само така, фасадата ще се  осигури срещу удар и ще може да се постигне добра естетика.

Ето и препоръките на Баумит за възстановяване на фасадата:

1.  Установява се степента на пораженията;
2. Почистват се повърхностите от подкожушена мазилка, ронеща се шпакловка и други слаби участъци;
3. Измива се цялата фасада с водоструйка, с цел да се премахне прахта и други замърсявания и да се осигури добро сцепление на последващите шпакловки към основата;
4. Нарушените участъци в старата шпакловка е добре да се прешпакловат с Баумит СтарКонтакт, защото тази лепилно-шпакловъчна смес е високообогатена и осигурява необходимото сцепление и еластичност. Силно нарушените участъци се изрязват до топлоизолационната плоча, за да може новата шпакловка да се залепи здраво към тях;
5. В новия слой Баумит СтарКонтакт се влагат (интегрират) ивици Баумит СтарТекс – стъклотекстилна мрежа, които да застъпват здравите участъци наоколо с минимум 20 см;
6. По цялата фасада се нанася нов слой шпакловка Баумит СтарКонтакт с дебелина 4 – 5 мм, в която се интегрира Баумит СтарТекс;
7. След изсъхване на шпакловката (изчакване от 5–7 денонощия) се нанася Баумит УниПраймер – грунд за мазилка;
8. Минимум 24 часа по-късно се полага пастообразната мазилка, например Баумит СиликонТоп. Препоръчваме да се избере мазилка със зърнометрия 3 мм и в драскана структура (К3).

Така изградените слоеве ще бъдат значително по-устойчиви на ударните въздействия, поради наличието вече на два слоя шпакловка – стар и нов, във всеки от които е вложена стъклотекстилна армировъчна мрежа. По-едрото крайно покритие (3 мм) също ще допринесе за здравината на фасадата.

Важно е във всеки един момент да се спазват изискванията, отразени в техническите карти на влаганите продукти!

Няколко технически параметри, на вниманието на професионалистите:

Съгласно изискванията на европейското техническо ръководство за интегрирани топлоизолационни системи с мазилка (ETAG 004, т. 2.2.5 Устойчивост на удар), системите се оценяват в две категории: Първа – устойчива при удар на твърдо тяло с енергия 10 J (джаул) и Втора – устойчива при удар на твърдо тяло с енергия 3 J. Повечето от системите се изпитват за постигане на втората категория.

Статистиката показва увеличаване броя на бурите и природните катастрофи в днешно време. Съвременните знания за вредите от тях нарастват и вече има някои опити за оценяването им. Така например, швейцарски изследователи са създали класификационен регистър на градушките. Съгласно този регистър, класовете на съпротивление срещу градушките се определят в зависимост от едрината и кинетичната енергия на ледените късове. Определени са 5 класа (виж таблицата):

Клас на съпротивление на фасадата Диаметър на ледените късове [mm] Маса на ледените късове
[g]
Скорост на ледените късове [m/s] Изчислителна кинетична енергия на удар [J]
HW 1 10 mm ±2% 0.5 ±5% 13.8 ±5% ≥ 0.04
HW 2 20 mm ±2% 3.6 ±5% 19.5 ±5% ≥ 0.70
HW 3 30 mm ±2% 12.3 ±5% 23.9 ±5% ≥ 3.50
HW 4 40 mm ±2% 29.2 ±5% 27.5 ±5% ≥ 11.1
HW 5 50 mm ±2% 56.9 ±5% 30.8 ±5% ≥ 27.0

Сравнявайки категориите по ETAG 004 с данните от таблицата се вижда, че при достигане на изискванията на Втора категория по ETAG 004 технологично добре изпълнените системи покриват класа на съпротивление HW 2 (≥ 0.70 J)  или в най-добрия случай HW 3 (≥ 3.50 J). За да сме близо до покриване на клас HW 4 е необходимо топлоизолационните системи да съответстват на Първа категория по ETAG 004. За да се постигне устойчивост на още по-едра градушка ( клас HW 5, т.е. ≥ 27.0 J) e необходимо да се вземат допълнителни мерки:

– Използване на високообогатени еластични шпакловъчни смеси;
– По-голяма дебелина на шпакловката;
– Двойно армиране или използване на мрежа с по-голяма плътност;
– Пастообразна мазилка с едра зърнометрия.

Разбира се, последното ще доведе до оскъпяване на системите за топлоизолация. Затова всеки собственик трябва сам да подбере степента на сигурност срещу градушка, която желае да постигне за своята сграда.

д-р инж. Красимир Делов
Главен технолог
Баумит България ЕООД

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: