pixel

С промените в ЗУТ две министерства ще отговарят за строителството

закон

Източник: vestnikstroitel.bg

Промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се разделя Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на две ведомства – Министерство на регионалното развитие и Министерство на инвестиционното проектиране, бяха приети на първо четене от парламента с 68 гласа „за“. Измененията се налагат, за да се определят функциите и правоотношенията на двете нови ведомства. Ден по-рано те бяха обсъдени на съвместно заседание на парламентарните комисии по регионална политика и по инвестиционно проектиране, на което присъства и изпълнителният директор на КСБ инж. Иван Бойков.

Според промените регионалното ведомство ще отговаря за големите национални обекти с надобластен обхват като магистралите, жп проектите и газопровода „Южен поток”. Под управлението му остават и всички вече започнати обекти, геозащитата на населението, свлачищата, жилищната политика и служба ЕСГРАОН, която прави изборните списъци.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), кадастърът и дирекцията за техническите норми за правилата в строителството преминават към Министерството на инвестиционното проектиране. Под негов контрол ще бъде и сградното строителство на стойност над 10 млн. лв., както и изграждането на театри, стадиони, спортни зали и др.

При обсъжданията се коментираха пропуски в новата нормативна база, но народните представители обясниха, че те ще бъдат отстранени между първо и второ четене.

В четвъртък ръководството на Камарата на строителите в България проведе първа среща с проф. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране. На нея бе договорено да започне практическа работа по разделянето за Закона за устройство на територията и подготовка на отделен закон за инвестиционната дейност. Експертната група към КСБ ще търси позицията на цялата гилдия за промените. Ще се работи и по Закона за обществените поръчки.

На съвместното заседание на парламентарните комисии изп. директор на КСБ отбеляза, че от юли до октомври са най-силните строителни месеци, и се обърна към депутатите да подхождат много внимателно при разделянето на функциите, за да не се блокира строителството. Според Бойков вече има забавяне на някои от големите обекти.

Председателят на Комисията по регионално развитие и местно самоуправ­ление Димчо Михалевски призна, че в момента има проблем при издаването на разрешенията за строеж. С промените в ЗУТ се цели ясно да се разграничат и дефинират функциите на двете министерства, така че те да се допълват, а не да се затрудни процесът, посочи Михалевски.

„В момента от 264 общини само около 40 имат действащи ОУП. Те са изключително важни, защото дават информацията какво къде може да се строи. Липсата им създава възможност за строителство на парче и заобикаляне на нормативни изисквания. Плановете на над 200 общини трябва да се изготвят до 2016 г., като за това ще са нужни около 100 млн. лв.”, обясни Димчо Михалевски. Затова на новото министерство е поверено изработването на общите устройствени планове (ОУП) на общините без тези по морското крайбрежие. Те, както и курортите с национално значение ще останат под управлението на Министерството на регионалното развитие.

Оттам е получено писмо, в което са посочени 3 пропуска в проекта. Един от тях е, че в момента според така предложените промени в ЗУТ един и същ строителен обект попада под контрола и на двете министерства по различни критерии. Това в бъдеще може да бъде повод за възникване на спорове и блокиране на изграждането му. Заради това министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева иска ясно да се разграничи кой е водещият министър при такива случаи. „Приоритетният критерий ще бъде обхватът на обекта. Ако той е надобластен и национален по силата на закон, за него ще отговаря Министерството на регионалното развитие”, обясни Михалевски.

Очаква се измененията на закона да се гласуват на второ четене в парламента и до две седмици да бъдат обнародвани в Държавен вестник.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: