По-добри условия за строителство

stroitelstvo

До един месец ще бъде готова наредбата за обществените поръчки в строителството. „Целта е да се постигне качество при добра цена”. Това каза министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов по време на провела се вчера по инициатива на Камарата на строителите в България кръгла маса за обществените поръчки. Също така в скоро време ще има и наредба за обществените поръчки в проектирането. Така ще се даде тласък за по-бързо развитие на големите компании.

Седем са приоритетите в строителния бранш, които очерта инж. Светослав Глосов, председател на КСБ.

1. Повече заложени средства в бюджета на държавата за публични инвестиции – обществени поръчки.

2. Развитие на малкия и средния бизнес – гръбнака на отрасъл строителство.

3. Привличане на чужди инвестиции от страна на държавата.

4. Усвояване програмите с европейски средства.

5. Предварителен контрол върху обществените поръчки, финансирани със средства от ЕС.

6. Хармонизиране на нормативната уредба в съответствие с европейските директиви и регламенти.

7. Търсенето на пазари в трети страни да стане държавна политика и гаранция.

„Очакваме нашите предложения да бъдат взети под внимание, а експертите от КСБ да бъдат включени в работната група, която по информация от медиите, изготвя нов Закон за обществените поръчки. Вярваме, че в конструктивното взаимодействие между бизнеса и институциите се крие потенциалът за растеж на икономиката, който е толкова очакван от всеки гражданин на нашата страна и толкова наложителен в настоящия момент”, каза инж. Глосов.

От Камарата на строителите в България се очаква също така да помогне за стандартизиране на документацията при търговете, заяви по време на дискусията вицепремиерът Даниела Бобева. Тя допълни, че все още се водят дискусии с ЕК за написването на нов закон за обществените поръчки. От Брюксел настояват за цял хомогенен текст, докато българските власти от позицията на опита считат, че дори нормативният акт да е рамков, трябва да има ясно формулирани отделни правила за секторите. „Може би заради Камарата мисля по този начин – защото организацията е много активна. За да бъдат ефективни поръчките в закона трябва да е отделена спецификата на всеки сектор”, каза Бобева.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: