Първият еко-парк в Анкара

Ostim ekopark 1

Турската фирма ONZ Architects наскоро разкри плановете си за прекрасна многопластова сграда-еко-парк в Анкара, Турция. Изкуственият хълм се състои от сграда за изследователски център, „гарнирана“ с тучна зеленина чрез няколко слоя зелени покриви. Проектът предвижда още открита и ефирна срада с много нива и извивки, която действа като вход за еко-парка.

Ostim ekopark 2


Еко-парк „Остим“ има за цел да сведе до минимум въздействието върху съществуващия естествен ландшафт, а също така и да насърчава развитието на нова растителност. Чрез засаждане на трева и храсти във и върху сградите проектът позволява характер на природата да бъде главното действащо лице на сцената и осигурява място за експерименти и работни семинари в сферата на устойчивостта. Допълнителни тераси и открити площи осигуряват пространство за работниците и служителите, за да се радват на природата по време на своите почивки и социални мероприятия.

Ostim ekopark 3


Основната сграда, която служи като вход към комплекса, е отворен и стъклена, материализирайки философията на отворения обмен на идеи. Интериорът има офиси за еко-парк Остим и обществени пространства с образователни изложби на тема устойчивост, които са достъпни за широката общественост. Сградата е проектирана с подвижни стени и гъвкави пространства, което позволява лесно да се адаптира за големи лекции или малки конференции. Покривни сензори управляват осветлението на сградата и контрола на вътрешния климат, значително намалявайки потреблението на енергия. Стъклените стени осигуряват достатъчно естествена светлина през деня, като блокират затоплянето от слънчевото греене.

Ostim ekopark 4


Широк периметър от дървета филтрира светлината по подходящ начин в летните и зимните месеци. Накратко, както казват архитектите от ONZ Architects, еко-паркът хармонира с природата, за да създаде една добре балансирана работна среда.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: