pixel

Плазма от вода може да замени стандартното отопление

Tренчев

  

Източник: vestnikstroitel.bg

Президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев представи уникален „Метод и устройство за получаване на плазма от вода“. С него по изключително прост и евтин начин се получава плазма, която може да има широко приложение в различни сфери на производството и бита, като например: получаване на битова гореща вода, изгаряне на отпадъци от всякакъв характер, обработка на метални повърхности, което променя техните физико-химични свойства, топене на различни материали. При протичането на процеса се развива температура, която надхвърля 6000 градуса.

Според д-р Тренчев методът може да намери приложение и при получаването на наночастици, което се базира най-вече на плазмо-химични процеси. „Тази посока е много перспективна, но тепърва ще трябва да бъде проучвана с по-модерна техника, с която ние засега не разполагаме. Трудихме се упорито и крайният резултат е налице“ – каза още синдикалният лидер.

„Изобретението е резултат от близо 2-годишен труд – не само мой, а и на инж. Борислав Борисов“ – заяви д-р Тренчев. Той направи демонстрация как новият метод може да се използва на практика с няколко материала, сред които волфрам, неръждаема стомана, кварц, въглерод и керамика.

Сред присъстващите на презентацията бяха представители на академичната общност, учени, инженери, физици, химици, дипломати, представители на МИЕТ, много медии. Това е третият подобрен прототип от изобретението, който е в процес на патентоване в Женева под № 2012000020. Това не е първото изобретение на доктора. Той е инициатор и рационализатор на редица изобретения, признати от ИНРА. Д-р Тренчев е завършил медицина, бил е асистент по анатомия, хистология и ембриология.
 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: