pixel

Отвориха офертите за поддържането на АМ „Люлин“ и на част от АМ „Тракия“

АМ Тракия

 Отвориха офертите за избор на изпълнител за поддържане, базирано на показатели на изпълнение на автомагистрали и прилежащи пътни съоръжения в обхвата на автомагистралите, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура“. Обществената поръчка е с две обособени позиции:

 Обособена позиция №1: АМ „Люлин“ от км 0+000 до км 19+495, път I-1 с магистрален габарит от км 287+450 до км 305+220 и АМ „Струма“ от км 305+220 до км 322+000, включително и пътни връзки с обща дължина 17,489 км;
Обособена позиция №2: АМ „Тракия“ от км 208+181 до км 359+475, включително и пътни връзки с обща дължина 11,562 км“. Това е участъкът от Стара Загора до Бургас с дължина 151 км.
Оферти за позиция 1
– „ТМ ЛЮЛИН – СТРУМА“ ДЗЗД с участници: „Трейс – София“ АД и „Мегаинвест Холд“ ЕООД
– ДЗЗД „Магистрали 2014“ с участници: „ПСТ Холдинг“ ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс“ ООД и „Зебра“ ООД
Оферти за позиция 2
Обединение „Тракия 2014“, в което са: „Пи Ес Ай“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „ПСФ Мостинженеринг“ АД
ДЗЗД „Магистрали 2014“ с участници: „ПСТ Холдинг“ ЕАД, „Понсстройинженеринг“ ЕАД, „Еко ресурс“ ООД и „Зебра“ ООД
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 48 месеца. Индикативната й стойност е 15 млн. лв. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: