pixel

Добромир Симидчиев представи промените във ВиК сектора

Симидчиев

Източник: vestnikstroitel.bg

„Направихме качествен скок при избора на изпълнител на проекти и от водещ критерий „най-ниска цена“ преминахме към „икономически най-изгодна оферта“ – това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев при участието му в кръгла маса за устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в общините. Макар и резултатите да не дойдат веднага, считаме че този подход в дългосрочно отношение е по-добър, допълни той. Според нас с най-ниската предложена цена трудно може да се постигне устойчивост при реализирането на проектите, каза още зам.-министър Симидчиев.

Той запозна участниците във форума с промените, които се правят в законодателната рамка за ВиК сектора, с цел да улеснят неговото функциониране. Според него предстоящият Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ще изясни отношенията между регулатор, собственик на активи и оператор. Разработва се Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Предстои изготвянето на Наредба за отстояния между проводите, която ще регламентира полагането на тръбопроводи по улиците в населените места.

Заради неравномерното разпределение на ресурсите и работа на парче през последните години, инфраструктурата във ВиК отрасъла е в лошо състояние. Затова в момента усилията ни са насочени към поддръжка на съществуващата мрежа, каза зам.-министър Симидчиев.

Той обърна внимание, че ВиК системите са разположени основно в градовете и работата по тях често създава редица неудобства за гражданите и местните власти. За да се избегнат те, биха могли да се използват безизкопни технологии, които ще направят живота на всички по-лесен и по-евтин., посочи зам.-министър Симидчиев.

Пред участниците в кръглата маса той представи изпълняваните от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проекти „Развитие на общинската инфраструктура“ и „Техническа инфраструктура“. С финансиране от първия се разработват мастър планове, които ще бъдат основата за изразходване на средствата от Европейския съюз във ВиК сектора, каза зам.-министър Симидчиев.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: