pixel

Нова наредба за проектиране на обществени сгради

proektirane

През есента на тази година или най-късно в началото на 2015-а се очаква да влезе в сила нова наредба за проектиране, изграждане и поддържане на обществени сгради. Документът е с работно заглавие „Наредба за проектиране, изграждане и поддържане на обществени сгради в областта на образованието, науката, образованието и културата”. Става дума за болници, читалища и културни сгради. „Тя ще е към Закона за устройство на територията (чл. 169 ал.4)”, уточни инж. Виолета Ангелиева, директор на дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство” в Министерство на инвестиционното проектиране. Подобен нормативен акт е необходим, тъй като близо три десетилетия действащите сега норми не са осъвременявани.

„Искаме също така да въведем понятието „грижа по време на експлоатация”, допълни инж. Ангелиева. Не е достатъчно една сграда да бъде построена с най-съвременни строителни материали. Необходимо е също така да се правят основни ремонти през определен период от време и когато е необходимите текущи ремонти.

Еврокод 8

Бурен дебат се разрази в края на миналата година относно влизането в действие на Еврокод 8, който се отнася до синхронизиране на начина на проектиране между България и ЕС. В крайна сметка решението е от 6 януари той да се прилага за обекти, които ще се възлагат с обществени поръчки и то за нови сгради, а не за реконструкцията на вече съществуващи. „За всички останали сгради се прилага действащия ред или по желание на възложителя може да се работи и по евроковедете. Сега се прави втората партида еврокове, която трябва да бъде завършена 2015-2016 г. Тя е съсредоточена към преодоляване на различия, тъй като всяка държава има различни климатични условия и целта е да бъдат премахнати още повече бариерите. Европа иска по-голяма унификация и намаляване на броя на националните изисквания, които към момента са към 1050”, уточни инж. Ангелиева.

Източник: fakti.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: