pixel

Намаляване на разходите за енергия, без да жертваме комфорта (Част 1)

siemens

Бихте ли намалили осветлението в операционна зала в болница или пък изключили климатиците в офис със стотици служители през лятото, защото разходите за поддръжка на сградата стават непосилно високи? А до какви резултати очаквате да доведе това за продуктивността на служителите и бизнеса като цяло?

Разходите за енергия растат непрекъснато и напоследък непредвидимо. От друга страна,  пестенето за сметка на комфорта също не е желателно, а понякога изобщо не е вариант.

В тази статия ще дадем няколко възможни отговора на въпроса как да оптимизираме потреблението, така че да успяваме да поддържаме оптимален комфорт в сградите при разумни нива на разходите. Активен участник и незаменим помощник в този процес е системата за сграден мениджмънт (BMS ). 

Сградите и енергията

Сградите се развиват и ако в миналото са били просто обикновени консуматори на енергия, то днес те могат да произвеждат енергия за собствени нужди. В същото време, ако имат излишък на такава, е възможно тя да бъде пренасочена на друго място, където е необходима.

От друга, страна днес сме изправени пред редица предизвикателства по отношение на енергията, между които:
– засилен фокус върху здравето, комфорта и производителността на хората;
– променящи се регулации и стандарти за енергийна ефективност;
– генерално повишаване на цените на енергията и динамични ценови модели – в пикови часове енергията е по-скъпа;
– нерентабилни източници на енергия и стремеж към преминаване към възобновяеми източници;
– изключително динамична геополитическа ситуация, която изисква гъвкавост и чести промени.

Измерване, анализ, действия

Тази последователност лежи в основата на ефикасното управление на всяка една система, включително при сградния мениджмънт. Единственият начин да вземаме адекватни информирани решения е да разполагаме с  широк обхват от реални данни за консумираната енергия.  На второ място, те трябва да бъдат прецизно анализирани и на тази база да се предприемат коригиращи действия в посока оптимизиране на разходите. След това цикълът се повтаря, за да оценим доколко предприетите действия постигат целите си, и така нататък.

Оптимизирането на разходите е непрекъснат, а не еднократен процес. А добрата новина е, че то може да се извършва неограничено, в различни посоки, според текущите нужди  и условията на средата.

Този процес се осъществява изключително успешно, когато в сградата е инсталирана система за сграден мениджмънт. Нейната роля е едновременно да събира, съхранява и помага в анализирането на информацията за работата на системите в сградата. Затова наличието на BMS система е незаменимо условие за оптималното управление на една сграда и поддържане на максимална енергийна ефективност, което е задължително за осигуряване на устойчивост и конкурентност на сградата за десетилетия напред.

Как точно работи?

Измерване

За да постигнем наистина добри резултати, BMS системата би следвало да се предвиди още в самото начало на проектирането на сградата. В идеалния случай тя е гръбнакът и свързващото звено между всички сградни системи. BMS системата на Siemens Desigo CC позволява интеграция с огромен набор от измервателни уреди като електромери, топломери, студомери, водомери и т.н. Именно това е необходимото условие за осигуряване на непрекъснат поток от реални данни за работата на системите и потреблението на енергия в сградата.

Важно! За събиране на наистина реалистични и полезни данни, BMS системата трябва да бъде свързана с всички основни измервателни уреди или поне с тези, които консумират най-голяма част от енергията в сградата. Обикновено това са  ОВК системите и сървърните помещения , но могат да бъдат и други големи консуматори на енергия като машини, транспортни съоръжения и др. Колкото повече измервателни уреди и станции са свързани, толкова по-детайлна и полезна ще бъде събраната информация.

Анализ

Анализът на потребяваната енергия с цел осигуряване на енергийна ефективност е далеч по-сложен процес от преглед на сметките за ток и разпределянето им между наемателите на сградата. При правилно събиране на данни и техния анализ разходите наистина могат да бъдат намалени, при това без да се жертва комфортът. Една от най-сериозните роли на системата за сграден мениджмънт идва точно тук. Тя  може  да предостави подробни отчети и анализи на база събраната информация и да позволи промени и настройки за оптимизиране на разходите, на базата на установените модели на потребление и обективните нужди на сградата.

siemens

Мерки за подобряване на енергийната ефективност

При наличие на непрекъснат поток от данни от измервателните уреди и адекватен анализ, съобразен с променливите на околната среда, източниците на енергия и нуждите на сградата, могат да бъдат предприети различни мерки за подобряване на енергийната ефективност при запазване на функциите и комфорта в сградата.

Например:
– Настройване на температурни задания и автоматизация на работата на ОВК уредите с цел поддържане на комфорта без излишни разходи. Това може да включва задаване на оптимална и минимална/максимална температура в помещенията, автоматично изключване на отоплението или охлаждането при отворен прозорец, автоматично управление на слънцезащита и осветление.
– Превключване между различните източници на енергия с цел потребление на излишна енергия от други части на сградата или на по-евтина енергия от друг източник.
– Прецизно планиране на графика на работа на големите консуматори.
– Demand control: произвеждане на толкова енергия, колкото е нужно да се потребява.
– Стаен контрол: оптимизиране на потреблението в отделните помещения в зависимост от индивидуалните нужди и изисквания за комфорт на техните обитатели.

Очаквайте втора част на статията, в която ще ви разкажем как се осъществява интелигентен анализ на потреблението на енергия с помощта на модула Desigo Power Management, как да се оперира BMS системата за постигане на максимална ефективност и за колко време се изплаща инвестицията в BMS.

Запознайте се с пълното портфолио на Siemens Сградни продукти.

Сименс

Siemens AG е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от „зелени” продукти и решения в размер на 28 милиарда евро за финансовата 2010 година. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят над 450 души, 200 от които са заети в производството на компоненти за трансформатори. Компанията предлага на българския пазар иновативни продукти, решения и услуги от огромното си портфолио – от първата телеграфна мрежа в страната след Освобождението, първите електрогенератори и рентгенови апарати през 20-те години на 19 век, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала работеща в комбиниран цикъл, модернизация на производствените процеси в индустрията, интелигентни сградни технологии, безопасни и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Прочетете също: