pixel

Марисан Академия: Избор на подходящо лепило и правилното му нанасяне

фиксиране

Задачата на лепилото е да фиксира надеждно облицовъчната плочка, компенсирайки неравностите на основата. Освен неговите якостни показатели е важно да се обърне внимание и на неговата еластичност за да може свързващият лепилен слой да поеме термичните разширения в основата без да се разруши.

За какво трябва да внимавате:

кухини

КУХИНИ ПОД ПЛОЧКИТЕ

Керамичните покрития са крехки и кухините под тях водят до лесното им разрушаване при концентрирани натоварвания или изпускане на тежки предмети. Възможно е проникването и събирането на вода в кухините, което води до появата на мухъл и неприятни миризми в помещението. При външни облицовки замръзването на водата под плочките би довело до разрушаване на покритието. За тази цел всички кухини и неравности трябва да бъдат запълнени с ремонтния строителен разтвор Терафлекс® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО.

Много важно е и лепилният слой върху плочката и основата да се полага равномерно. Това осигурява максимална здравина на залепване и устойчивост на точково натоварване – стъпване, изпускане на тежки предмети, удар или пробиване с бормашина.

цвят

ЦВЯТ НА ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧКИ

При светли или полупрозрачни облицовъчни плочки, стъклокерамика или естествени камъни, тъмните на цвят лепила прозират през тях – по тази причина използвайте задължително бели на цвят лепила. Те не прозират през лицето на плочките, запазват реалният цвят на фугиращите смеси и не влияят върху крайният визуален ефект на облицовката.

ПОРЬОЗНОСТ


П
ОРЬОЗНОСТ НА ПЛОЧКИТЕ

Стандартните лепила се неподходящи за лепене както на плочки които трудно попиват вода (гранитогрес, стъклокерамика и др.), така и на силно попиващи варовикови и каменни облицовки. И в двата случая използвайте подходящи за целта модифицирани лепила за да осигурите правилно залепване на плочките и да предотвратите отлепването на покритието.

ГОЛЕМИНА

ГОЛЕМИНА НА ПЛОЧКИТЕ

При облицовъчни плочки с размери по-големи от 20х20cм е задължително нанасянето на лепилен слой както върху основата, така и на гърба на плочката. Това гарантира здравината на залепването. При облицоване на фасади с големи по размер плочки – допълнително укрепете плочките механичното. Задължително използвайте еластични и високоякостни лепила.

ТЕМПЕРАТУРНИ РАЗШИРЕНИЯ


ТЕМПЕРАТУРНИ РАЗШИРЕНИЯ

При облицовки подложени на топлинни натоварвания (вградено отопление, камини, пещи, хладилни камери и др.) основата непрекъснато се свива и разширява. Положеното върху нея покритие се свива и разширява обаче в различна степен, което води до образуване на големи напрежения в лепилния слой който осигурява връзката между основата и облицовката. За целта използвайте лепила, които са еластични и високоякостни и могат да поемат възникналите напрежения и да предотвратят разрушаването на покритието.

УСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ НА ИНТЕНЗИВНО НАТОВАРВАНЕ

При помещения, подложени на интензивни или постоянни натоварвания или на неблагоприятни атмосферни условия е необходимо да изберете лепила които са еластични и високоякостни и биха могли да поемат възникналите напрежения и да предотвратят разрушаването на покритието.

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ
За осигуряване здравината и дълготрайността на керамични облицовки подложени на неблагоприятни атмосферни условия използвайте лепила с повишени якостни показатели и голяма еластичност.

температура

КАК ВЛИЯЯТ АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

ТЕМПЕРАТУРАТА е важен фактор влияещ върху качеството и здравината на залепване. Работете при температура на въздуха и на облицованата повърхност от +5 °C до +28 °C. При температури над +28 °C водата в лепилото се изпарява много бързо, а при такива под +5 °C има опасност да замръзне. И в двата случая това води до напукване и нежелани дефекти в покритието, поради което е нужна употребата на лепила със специфични за условията качества.

мъгла

ВЪЗДУШНИТЕ ТЕЧЕНИЯ водят до бързото пресъхване на повърхността на лепилният слой. Намалява се чувствително отвореното време на сместа.

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА
е от определящо значение за съхненето. При ниска влажност циментовите лепила съхнат по-бързо, а при по-висока много по-бавно.

МЪГЛА – фините капчици във въздуха при мъгливо време, заедно с ниска температура водят до пълна промяна в поведението на лепилния разтвор. Високата влажност не позволява връзката на лепилото с основата и облицовката.

лепило

ПОДГОТОВКА НА ЛЕПИЛОТО

СМЕСВАНЕ: за подготовка на лепилото използвайте чиста кофа. Прибавете необходимото количество вода според инструкциите на опаковката на избраното лепило и при непрекъснато бъркане добавете самото лепило. Разбърквайте с помощта на ел. бъркалка на ниски обороти (за да не влезе въздух в сместа), докато се получи кремообразна хомогенна смес, без бучки. При разбъркване на малки количества използвайте шпакла или мистрия.

ОТЛЕЖАВАНЕ: след разбъркване оставете лепилото да престои около 10 минути. Това време е необходимо за пълното разтваряне на добавките и достигане на оптималните качества на продукта.

ПРЕБЪРКВАНЕ: преди да започнете работа разбъркайте отново сместа, като по време на работа периодично пребърквайте – така ще поддържате необходимата консистенция на лепилото.

време

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ: проверете на опаковката или в техническата карта на продукта колко време и при какви атмосферни условия сместа е годна за ползване. Обикновено сместа запазва свойствата си за около 5 часа при температура 20÷25 °C. След изтичане на посоченото отворено време качествата на разтвора се влошават и той не може да бъде използван.

ВРЕМЕ ЗА КОРЕКЦИЯ:
проверете указанията за работа с продукта. При редене на плочките имате определено време за корекция на поставянето. Ако след това време се опитате да ги разместите залепването ще се наруши.

ВТВЪРДЯВАНЕ: времето за пълно втвърдяване на лепилото зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха) но не е по-малко от 72 часа. Пълното натоварване на облицованата повърхност се препоръчва да стане след 14 дена.

нанасяне

НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

Нанесете лепилото върху основата с помощта на назъбена маламашка. Големината и размера на гребена варират в зависимост от вида на основата, размера и вида на плочките. За стандартни по размер плочки използвайте маламашка с размер на зъбите минимум 8х8 мм (това гарантира правилното разпределение на лепилото и се избягват така наречените „лапи”, при които има празно пространство без лепило под плочката). Колкото е по-груба основата и са по-големи плочките, толкова по-голям трябва да е гребена на маламашката. 10-20 минути след нанасянето на лепилото на повърхността му се образува кора, която пречи на добрата адхезия на плочките с основата. Ако това се случи, отстранете материала и положете нов. Нанесете тънък слой лепило и върху гърба на всяка плочка – така се постига 100% контактна повърхност. След полагане на плочките, слоят лепило под тях трябва да бъде с дебелина половината от размера на зъбите (това се постига при наклон на маламашката 45° спрямо основата).

полагане

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

Започнете от местата където сте планирали да положите цели плочки и оставете за накрая местата където ще се положат рязани парчета. Положете плочката върху пласта лепило и с лек натиск я приплъзнете на точното и място. С гумен чук фиксирайте плочката за да не останат въздушни мехури и кухини под нея. Ползвайте нивелир за да контролирате подравняването и желания наклон на плочките. Осигурете се че гърба на всяка плочка е плътно покрит с лепило и че не остават кухини под нея. С помощта на кръстчета за фуги фиксирайте желаната широчина на фугата (най-малко 3 мм). При по-големи размери на плочките и особено, ако са от гранитогрес, се препоръчва фугите да са по-широки (4÷4,5 мм) за да поемат деформациите породени от температурните разлики.

рязане

РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

След като сте положили целите плочки, продължете с полагане на изрязаните. Нарязването извършвайте с помощта на машина за рязане на плочки, като внимавате острите ръбове да не ви наранят. Малки части и парчета от плочките, може да изрежете с помощта на ъглошлайф или клещи. За изрязването на кръгли отвори в плочките ползвайте специални за целта бор-коронки и дрелка.

ИЗБОР НА ТИП ЛЕПИЛО

малисан

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: