Как през променливото есенно време да постигнем перфектното крайно покритие върху топлоизолация

Влаганите строителни материали в обвивката на сградите са под постоянното въздействие на климата – температура, атмосферни влияния, вятър и особено водната агресия Днес, топлоизолационните системи предпазват фасадите и осигуряват дълготрайното съхранение на конструкцията. В същото време, неблагоприятните климатични условия се пренасят върху елементите на топлоизолационната система и особено върху крайните покрития, които са в пряк контакт с околната среда. От своя страна, фасадните мазилки трябва да изпълнят друга основна функция – да предадат атрактивен и естетичeски облик на сградата. Ето защо, при търсенето на модерни решения от особена важност е подробното изучаване на въздействието на околната среда върху тях. Изискванията към мазилките непрестанно растат. Освен че трябва да бъдат с отлично качество, те трябва да се полагат стриктно в съответствие с препоръчаната технология.

Най-неблагоприятните условия за полагане на пастообразни мазилки върху топлоизолацията се проявяват през късна есен, зимата и в ранна пролет.

Специалистите знаят, че най-доброто време за нанасяне на мазилките е през пролетта или есента. Зимните месеци, когато температурите често са отрицателни и/или относителната влажност на въздуха е твърде висока (> 80%), не могат да се използват за мазане. Това е в сила и през лятото, когато температурите се покачат над +30°С. Най-общо, независимо от сезона, прекалено студеното и прекалено горещото време, както и много високата относителна влажност на въздуха не са подходящи за нанасяне на мазилки. Ето защо винаги трябва да се съобразява времето на полагане!

У нас късната есен и ранната пролет се отличават с най-голямо непостоянство в климатичните условия и с най-големи температурни колебания през денонощието, много често в интервала от около ±0ºС или дори по-ниски до около +25°С. Това оказва своето влияние и върху фасадните мазилки. Когато студените интервали в рамките на денонощието са по-продължителни, мазилките съхнат много по-бавно. Разбира се, от значение е и видът на самата мазилка. Пастообразните мазилки, които най-често се използват като елемент на интегрираните топлоизолационни системи, могат да бъдат на минерална основа (силикатните мазилки), на полимерна основа (акрилатните и силиконовите мазилки) или комбинации между тях. В зависимост от това, към всяка мазилка се поставят различни изисквания по време на полагане и съхнене.

При мазилките на полимерна основа – Баумит СиликонТоп, СтайлТоп, ГранопорТоп, ДуоТоп и МозаикТоп – съхненето се осъществява „отвън-навътре”. Те образуват на повърхността си плътна ципа, която успява да осигури при по-неблагоприятни атмосферни условия, някакво ниво на защита през ранния етап на съхнене. Същевременно този повърхностен филм възпрепятства в известна степен по-бързото изпарение на наличната в тях вода през следващите няколко дни.

Фиг.1 Микропукнатини по повърхността по Баумит ГранопорТоп

Ако точно тогава температурите спаднат под 0°С, това довежда до повреждане на структурата им и до образуването на микропукнатини по повърхността (фиг. 1). Затова по време на полагането и съхненето на тези мазилки е най-добре да се осигури теммпература ≥ +5°С (до около +30°С). За работа при по-ниски температури фирма Баумит разполага с частично решение.

За мазилките Баумит СиликонТоп и Баумит ГранопорТоп. То е свързано с използването на специална добавка Баумит СпийдТоп, (фиг. 2), която, смесена в точната пропорция, ускорява образуването на повърхностен филм и подобрява устойчивостта на тези мазилки при температури ≥ +1°С и при относителна влажност на въздуха ≤ (90–95) %.

Фиг. 2 Добавка Баумит СпийдТоп за ГранопорТоп и СиликонТоп

Правилното съотношение на смесване на добавката е 1%, спрямо теглото на мазилката, т.е. към една кофа Баумит СиликонТоп / ГранопорТоп – пастообразна мазилка (30 кг) се добавя 1 опаковка (300 гр.) Баумит СпийдТоп, (при кофи от 25 кг трябва да се добавя СпийдТоп в опаковка от 250 гр.).

След разбъркване с добавката, мазилката трябва да се положи за около 1,5 часа в зависимост от температурата на околната среда.

При правилно приложение на добавката мазилките набират здравина след първите 4–6 часа (в зависимост от температурата и влажността), така че по-късно не могат да бъдат лесно измити от фасадата, вследствие на дъжд, и по-трудно биха се напукали, вследствие на мраз.

Въпреки това, по време на този интервал (около 6 часа), мазилката не трябва в никакъв случай да мръзне.

Фиг. 3 Измиване на преждевременно пресъхнала Баумит СиликатТоп

Силикатните мазилки (например Баумит СиликатТоп и Баумит НанопорТоп) имат още по-високи изисквания по отношение температурния интервал за полагане, между +8°С и +(25–30)°С. Съхненето при тях е „отвътре–навън”, като се създава кристална структура. Бързо съхнене (при високи температури) възпрепятства нормалното протичане на химическите реакции на свързване, което води до голямо количество несвързали частици в положената мазилка (фиг. 3). Поради отворената структура тези частици се отмиват и стичат по фасадата по време на дъжд, което я компрометира.

Фиг. 4 Измиване на още неизсъхнала Баумит СиликатТоп

От друга страна, ако падне дъжд в началния етап след полагане, докато структурата не е напълно изградена, и особено при по-ниски температури и/или висока относителна влажност на въздуха, то мазилката се отмива сравнително лесно от повърхността (в сравнение с полимерните мазилки) и така се компрометира цялостното изпълнение на фасадната топлоизолация (фиг. 4).

Добрите фирми на пазара предлагат мазилките си като елемент от фасадна топлоизолационна система, при което е доказано, че компонентите на тази система са изпитани и че могат да „работят” съвместно. При подходящо избрана топлоизолационна система с подходящо крайно покритие, инвеститорът и изпълнителят могат да са сигурни, че получават качествен продукт. Фирма Баумит България осъществява стриктен контрол на произвежданите продукти. Тя може да осигури такъв контрол (при желание от инвеститора) и по време на изпълнението на фасадата. Контролът е задължителен при издаване на допълнителна гаранция и се осъществява от техническите консултанти на Баумит. Така се контролира спазването на технологията на работа за всеки етап от изграждане на топлоизолационната система. Само в този случай ние предоставяме до 15 години гаранция за изпълнените системи с крайно покритие пастообразни мазилки.

Освен неблагоприятните климатични условия при контрола в полагане на крайните покрития се съблюдават и следните задължителни критерии:

1.   Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, незамръзнала, добре почистена от мръсотия, прах, несвързани частици, да осигурява добро сцепление с мазилката. При лоша основа крайното покритие може лесно да бъде компрометирано. Това може да се случи при: 1) неподходящ материал за шпакловане на топлоизолационните плочи; 2) недостатъчна дебелина на шпакловката; 3) липса на армировка от стъклотекстилна мрежа, интегрирана в шпакловката или 4) шпакловка, положена през стъклотекстилната мрежа, което възпрепятства проникването й през бримките на мрежата и доброто сцепление към основата, което води до подкожушването и отлепването й заедно с мазилката от стената;

Фиг. 5 Гладка, непорьозна основа и неподходяща шпакловка
Фиг. 6 Липса на армираща стъклотекстилна мрежа в шпакловката
Фиг. 7 По-дълбоко потънали дюбели с дебел слой шпакловка върху тях
Фиг. 8 Шпакловане през армиращата мрежа–слабо сцепление с основата

2.    Грундиране, вид и качества на използвания грунд

Мазилката изисква полагането на грунд за осигуряване на добро сцепление към основата. Отсъствието му или недостатъчното му количество води до отделяне (олющване) на мазилката от основата;

Фиг. 9 Отсъствие на грунд
Фиг. 10 Използване на неподходящ грунд

3.  Умения и съзнателно отношение към работата, които също са от изключително значение за крайната визия на фасадата. Пастообразните мазилки проявяват капризност, която изисква те да бъдат полагани без прекъсване и без каквото и да е изчакване или паузи, „от ръб до ръб” на фасадата. Пердашенето на мазилката трябва да следва без забавяне полагането й, за да не се получават пресъхвания в отделни участъци и оттам лошо структуриране. Когато температурите са високи и особено при директно слънцегреене върху фасадата не трябва да се работи. В тези случаи, използването на фасадни мрежи е задължително. Мрежите са изключително полезни и при валеж и силен вятър. Ако атмосферните условия се пренебрегват се получават петна по мазилката, работното скеле може да се „отпечата” върху фасадната повърхност или да се получи изключително лошо структурирана мазилка.

Фиг. 11 Следи от „кафе-паузи” и „обеда” на „майсторите” върху фасада
Фиг. 12 Лошо структуриране на мазилката


Важно!

Единствено спазването на всички препоръки и технологични изисквания, отразени в техническите карти на всеки един от продуктите, могат да гарантират качественото изпълнение на интегрираните топлоизолационни системи и в частност на крайните покрития – пастообразните мазилки!

д-р инж. Красимир Делов
главен технолог
Баумит България ЕООД

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%. “Мурексин” е специалист по продукти на строителната химия – лепила, фугиращи смеси, хидроизолации, хидроизолационни системи, епоксидни покрития, добавки за бетон и др.

Прочетете също: