pixel

Изомакстерм – течна топлоизолация за вътрешни стени и тавани

izomaks

В продължение на  своите принципи за търсене на иновации и екологичност, „Изомакс – Байчев“ ЕООД  разработи и започна редовно производство на нов продукт на водна основа, този път в областта на топлоизолациите, с търговска марка  Изомакстерм.

Изомакстерм представлява течно декоративно топлоотразяващо покритие, с  коефициент на топлопроводност λ = 0.035±0.005 W/m.K.

Полага се като латекс и е предназначен за вътрешна топлоизолация и декориране на стени и тавани, предпазва от появата на конденз, мухъл и плесен.

По работна консистенция, опаковка, технология на полагане и декоративни качества продуктът е аналогичен на висококачествени акрилатни бои, но в същото време присъствието в състава на специални микросфери изключително ефективно подобрява  топлоизолационните характеристики на обработените повърхности.

На външен вид е бяла, вискозна, сметанообразна маса, която при интензивно разбъркване с електрическа бъркалка се втечнява до консистенция, удобна за нанасяне с бояджийски валяк или четка. Възможно е оцветяване в различни пастелни цветове с помощта на тониращи пасти за обикновен латекс.

Полага се като крайно покритие върху вътрешни стени и тавани. След изсъхване формира слабо до умерено релефно покритие, с меко кадифена на допир повърхност.

За разлика от досега известните подобни материали, съдържащи крехки и чупливи при разбъркване микросфери /керамични или стъклени/, което води до понижаване на топлотехническите им показатели, Изомакстерм съдържа специални еластични и устойчиви на механични въздействия  микросфери. Изомакстерм е проектиран така, че при разбъркване увеличава обема си и след нанасяне формира микропоресто топлоотразяващо покритие. По отношение на плътността  1 литър Изомакстерм е два пъти по-лек от досега известните топлотехнически покрития, което значително повишава неговата топлоизолационна ефективност.

izomaks

Коефициентът на топлопроницаемост на покритие от ИзомаксТЕРМ / ß = 1.58 W.h0.5/m².K / е   11 пъти по-нисък от този на покритие от обикновен латекс /ß = 18.3 W.h0.5/m².K/. Ниската топлопроницаемост обуславя висока контактна температура на стенните повърхности на помещенията, преди всичко за вътрешните повърхности на външните стени през зимния период. Освен това тя е определяща за антикондензните и енергоспестяващи качества на покритието.

Предимства

Топлоотразяващ ефект

Специалните микросфери представляват еластични кръгли затворени клетки с много малка специфична повърхност, които поглъщат топлинната енергия само повърхностно и веднага излъчват по-голямата част от нея обратно.

Вследствие на този отразяващ ефект се намалява интензивността на топлопренасяне, а с това намаляват и топлинните загуби.

Специфичният състав и структура на ИзомаксТЕРМ формират покритие с нисък коефициент на топлопроницаемост, което осигурява топла контактна повърхност на стенните повърхности  и създава усещане за комфорт – стените вече не „теглят” и не излъчват „хлад”.

Енергоспестяващ ефект

При преобладаващият в България режим на отопление „изключване – сутрин и включване – вечер” затоплянето на помещенията започва едва след затопляне първо на обема на студената стенна конструкция. Топлоотразяващият ефект на покритието с ИзомаксТЕРМ осигурява по-бързо затопляне на помещението, респективно по-малки разходи за парно отопление и електрически ток.

През лятото Изомакстерм  възпрепятства влизането на външната топлина вътре в помещенията, осигурява хладина  и намалява разходите за климатизация.

izomaks

Здравословен и екологичен ефект 

След полагане на покритие с ИзомаксТЕРМ повърхностната температура на стените се повишава и се намалява възможността за поява на конденз, което предотвратява появата на плесен и мухъл по стените, като по този начин се създават здравословни условия на обитаване.
Съдържанието на летливи органични съединения  в ИзомаксТЕРМ е под 0.1 g/l, което е 300 пъти по-малко от максимално допустимото съдържание съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС (ДВ бр.25 от 30.03.2010 г.).

Дишащ и  обемен ефект

Микропорестата структура на ИзомаксТЕРМ осигурява висока паропропускливост на покритията – стените могат  да „дишат”!
Покритието с ИзомаксТЕРМ не влияе върху размерите на помещенията, не ги стеснява, осигурява възможност за полагане на всички труднодостъпни места, няма фуги, няма „топлинни мостове” .

Някои от предимствата на Изомакстерм спрямо класическите материали за вътрешна топлоизолация като тапети от стиропор, депрон, полистирен, корк и други листови материали са:
– лесно нанасяне върху релефни повърхности и труднодостъпни места;
– формиране на стабилен непрекъснат слой върху обработената повърхност, без съединителни фуги и припокривания;
– здрава и трайна адхезия с основата, без необходимост от лепила и риск от отлепване в процеса на експлоатация;
– незабележимо нарастване дебелината на стените- само с няколко десети от милиметъра !
– едновременно изпълнение на вътрешна топлоизолация и декориране в предпочитан цвят !

izomaks

Инструкция за полагане

ИзомаксТЕРМ може да се полага върху стени и тавани, боядисани с латекс , циментови,  гипсови, вароциментови повърхности,  добре залепени тапети , метални повърхности и други. Основата за нанасяне на Изомакстерм трябва да бъде здрава, суха и чиста от всякакъв вид замърсявания /петна, соли , прах и други/.

За отстраняване на съществуващ мухъл засегнатите повърхности трябва да бъдат обработени с подходящи препарати. След това върху тях се нанася ИзомаксТЕРМ, като площта на покритието трябва да бъде най-малко с 50 см по-широка във всички посоки.

За предпазване от поява на конденз, който се явява среда за развитие на мухъл, се препоръчва нанасяне на ИзомаксТЕРМ върху вътрешните повърхности на всички външни стени и тавани, както и задължително ивица най-малко 50 см по ъглите между външни стени и вътрешни стени и тавана.

За постигане на максимален енергоспестяващ ефект и осигуряване на топлинен комфорт ИзомаксТЕРМ трябва да се нанесе като крайно покритие върху всички вътрешни стени и тавани на помещенията.

Подготовка на основата

При работа върху повърхности, боядисани с латекс, или частично шпакловани повърхности, преди полагане на Изомакстерм  задължително се нанася една ръка обикновен бял латекс . По този начин се постига плътен и равномерен цвят на крайното покритие от ИзомаксТЕРМ
При нови повърхности, изцяло шпакловани стари или порьозни повърхности, се препоръчва полагане на Изомакстерм-грунд  /1-2 ръце/.

Подготовка на материала
1. Отворете внимателно капака и с помощта на шпакла или бъркалка старателно отделете материала от стените  на опаковката.
2. Разбъркайте с електрическа бъркалка  (200 – 300 об./мин.) съдържанието на опаковката до пълно втечняване.

Полагане на ИзомаксТЕРМ

Нанесете един слой ИзомаксТЕРМ с  четка или дълговлакнест валяк от полиамидни влакна (дължина на влакната 10-13 мм). За по-лесно разнасяне с валяк, материалът може да се разреди с вода до 3 % (30 мл вода на 1 литър ИзомаксТЕРМ).

Разход на материал за 1 слой: 0.160 – 0.170 литра за 1 кв.м (80 – 85 г/кв.м).
Нанасянето с четка се препоръчва за малки площи – до 5 кв.м.
Преди употреба валякът или четката трябва задължително да се омокрят и изцедят чрез изтръскване.

Внимание: ИзомаксТЕРМ съдържа голямо количество специални изолационни сфери, на които се дължи високата му топлотехническа ефективност. Съдържа много малко вода, поради което засъхва бързо. Това налага спазване на определени технологични изисквания при нанасяне с валяк, различни от тези при работа с обикновен латекс!

Използването на ваничка е задължително. Валякът се напоява равномерно и се заглажда задължително, без натиск, по рифелованата част на ваничката.Пълната с ИзомаксТЕРМ ваничка трябва да бъде подходящо покрита , до изчерпване на материала.

Валякът трябва да се движи без натиск по повърхността и материала да се разнася бързо, без многократно минаване на едно и също място.

При добре напоен валяк две минавания в една посока и връщане в обратна на едно и също място е достатъчно за формиране на необходимия слой ИзомаксТЕРМ на площ около 50х50 см., след което е необходимо ново напояване на валяка.

След пълното изсъхване на така положения слой (около 2 часа при 23°С) по същия начин се полагат още два слоя.

Във Вашия дом ИзомаксТЕРМ създава топлинен комфорт, благоприятна жизнена среда и спестява енергия!

izomaks

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: