pixel

ВИРТУАЛНО СЪБИТИЕ – Основно обновяване на сградния фонд с BUILD UPON

build upon

На 22 октомври BUILD UPON ще вземе участие във въглеродно неутрална, паневропейска виртуална конференция част от платформата Brightest! Greenest! Buildings, посветена на оптимизиране на процеса на създаване и прилагане на националните стратегии за основното обновяване на сградния фонд в Европа. Събитието се провежда под патронажа на Европейската комисия и е получило подкрепа от повече от двадесет съвета за устойчиво строителство в Европа, както и много други експертни организации, работещи в тази област. Събитието ще бъде придружено с иновативна платформа за провeждане на виртуално изложение за обединяването на най-ангажираните и ентусиазирани експерти, компании и заинтересовани страни в Европа, по темата за устойчива застоена среда.

Всеки, който има интерес да участва, може да се регистрира безплатно и да се посети изложението от своя компютър чрез аватар. Това е отлична възможност да се срещнете и да обмените опит и идеи във виртуалното пространство с професионалисти в сферата на устойчивото развитие, зелените технологии, проектанти, производители, представители на публичния сектор, академията и други важни заинтересовани страни от всички държави в Европа. Спестете пари, време и въглеродни емисии като станете част от това онлайн събитие заедно с хиляди професионалисти.

КОГА: 22 октомври 2015, 12:30 – 18:00

Разгледайте Програмата, както и Общата информация за виртуалното ЕКСПО.

За допълнителна информация и безплатна регистрация за участие: www.BrightestGreenestBuildings.eu

За проекта Build Upon

Европейската комисия и Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно енергийната ефективност поставят цели за намаляване на консумацията на енергия с 20% към 2020 и намаляване на емисиите от парникови газове с 80%-95% към 2050. В тази връзка и съгласно член 4 от Директива 2012/27/ЕС е необходимо да се създаде дългосрочна национална стратегия за мобилизиране на инвестициите за обновяване на сградния фонд, чрез прилагане на дейности, свързани с основното обновяване на сградите и постигане на високи енергийни стандарти. Поставеният краен срок за публикуване на тази национална стратегия беше определен за 30.04.2014 г. и вече е изтекъл, а на правителството на Република България предстои създаването и изпълнението на този документ.

В този контекст на 01.03.2015 г. стартира амбициозният проект BUILD UPON, който е с продължителност две години, и се разработва в партньорство с дванадесет държави членки на Европейския съюз: България, Латвия, Ирландия, Испания, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Хърватия, Чехия и Швеция, както и Турция. Проектът е социален, създавайки платформа за стратегическо и ефективно устойчиво развитие, която ще популяризира информацията с помощта на програма за партньорство и сътрудничество. В резултат ще се подпомогнат правителствата на партниращите си държави в разработването и прилагането на дългосрочни национални стратегии за основното обновяване на съществуващия сграден фонд.

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC), както и останалите съвети за устойчиво строителство на представените държави със съдействието на Съвета за устойчиво строителство на Обединеното Кралство (UKGBC) и на Световния съвет за устойчиво строителство (WorldGBC), са централни координатори в този процес.

Българският съвет за устойчиво развитие (BGBC)

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: