pixel

Инж. Александър Стоянов представи визията на Siemens за устойчиво развитие

Siemens

Ръководителят на направление Интелигентна инфраструктура на Siemens България участва в конференция „Декарбонизация – българският преход и актуални практики от бизнеса“. Решенията на Siemens помагат на клиентите и партньорите на компанията да намалят екологичния си отпечатък.

Цялостният подход на Siemens по отношение на устойчивото развитие, както и конкретни референтни проекти и работещи модели в посока декарбонизация бяха във фокуса на участието на инж. Александър Стоянов, ръководител на направление Интелигентна инфраструктура на “Сименс” ЕООД, в конференцията „Декарбонизация – българският преход и актуални практики от бизнеса“.

Форумът бе организиран от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в партньорство с Френско-българската търговска и индустриална камара.

В презентацията си инж. Стоянов подчерта, че  устойчивото развитие е в основата на бизнеса на Siemens. Технологиите и иновациите на компанията помагат на партньори и клиенти от различни сектори да трансформират дейността си в посока по-висока устойчивост.

Експертът от Siemens очерта значими глобални тенденции, които влияят върху бизнеса и живота като цяло, като взаимодействието на глобални и локални практики, дигитализацията, промените в климата и бързото нарастване на населението в световен мащаб. По думите му всички тези процеси изискват бърза, своевременна реакция за трансформиране на ежедневието ни в посока намаляване на въглеродните емисии, интегриране на алтернативни източници на енергия, увеличаване използването на електрически автомобили и други подходи, които да позволят достигането на нулев въглероден отпечатък.

Siemens

През 2015 г. Siemens стана един от първите индустриални концерни, който си постави за цел да постигне климатична неутралност на операциите си до 2030 г. По време на презентацията си инж. Стоянов изтъкна, че компанията инвестира над 100 милиона евро в програми и инициативи, насочени към ограничаване на екологичния отпечатък от дейността ѝ. През 2020 г. Siemens AG обяви, че е постигнала декларираната си междинна цел за намаляване на емисиите си въглероден двуокис с над 50 процента. За целта компанията използва четири основни лоста: разширяване на програмата за енергийна ефективност, използване на разпределени енергийни системи, закупуване на зелена енергия и намаляване на емисиите в автомобилния ѝ парк.

Освен декарбонизация на собствените си процеси, Siemens подпомага партньорите и клиентите си, като им предоставя устойчиви решения по време на целия жизнен цикъл  на проекта: консултиране, дизайн и проектиране, изпълнение, сервизно обслужване, мониторинг и измерване на резултатите. Предлаганите решения покриват широк спектър от сфери, сред които дигитализацията на инфраструктурата, индустрията и транспорта,  разпределителните мрежи, енергийната ефективност, е-мобилността и иновативните финансови структури, подчерта експертът от Siemens. През финансовата 2021 г. например, благодарение на решенията от портфолиото на Siemens, клиентите на компанията са намалили емисиите си на въглероден двуокис с 88 милиона тона.

„Като социално-отговорна компания, чийто основен приоритет е устойчивото развитие, Siemens продължава да полага всички необходими усилия, за да постигне амбициозните си цели, както и да подкрепя своите клиенти и партньори по пътя им към климатична неутралност“, обобщи инж. Стоянов.

Сименс

Siemens AG е глобален лидер в областта на електрониката и електротехниката, който работи в сферата на индустрията, енергетиката и здравеопазването. Повече от 160 години Siemens е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие. Компанията е най-големият световен доставчик на екологични технологии, като генерира приходи от „зелени” продукти и решения в размер на 28 милиарда евро за финансовата 2010 година. Siemens е на българския пазар от повече от 130 години, като днес в компанията работят над 450 души, 200 от които са заети в производството на компоненти за трансформатори. Компанията предлага на българския пазар иновативни продукти, решения и услуги от огромното си портфолио – от първата телеграфна мрежа в страната след Освобождението, първите електрогенератори и рентгенови апарати през 20-те години на 19 век, до днешните съвременни решения като най-екологичната електроцентрала работеща в комбиниран цикъл, модернизация на производствените процеси в индустрията, интелигентни сградни технологии, безопасни и ефективни медицински апарати от най-висок клас.

Прочетете също: